ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789745343047
270.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160804993
9786160804993
รวบรวมเนื้อหาในภาคทฤษฎีและปฏิบัติไว้อย่างละเอียด มีขั้นตอนในการถอด-ประกอบและการตรวจสอบการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ ไว้ โดยมีรูปภาพประกอบทุกขั้นตอน
ผู้เขียนเฉลิมชัย โสมาบุตร, ว่าที่ ร.อ.
210.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160821020
9786160821020
หลักการทำงานของระบบทุกระบบของเกียร์อัตโนมัติ รวมไปถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุด ซึ่งมีทั้งระบบการทำงานของเกียร์อัตโนมัติแบบธรรมดาและแบบที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้อย่างแพร่หลายในยานยนต์ปัจจุบัน
ผู้เขียนเฉลิมชัย โสมาบุตร, ว่าที่ ร.อ.
210.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160821860
9786160821860
กรมการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล กทม. และเมืองพัทยา)
ผู้เขียนพิชัย โคมละ, ว่าที่ ร.ต.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160821884
9786160821884
รวมแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และแนวข้อสอบ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เขียนพิชัย โคมละ, ว่าที่ ร.ต.
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160825080
9786160825080
รวมความรู้ด้านนโยบายและแผน สอบได้ทุกกระทรวง กรม และท้องถิ่น (อบต. เทศบาล และเมืองพัทยา ฯลฯ) พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
ผู้เขียนภาณุพงศ์ ศิริ, ว่าที่ ร.ต.ดร., พิชัย โคมละ, ว่าที่ ร.ต., จำนรรจ์ แสงฉ่ำ
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160834211
9786160834211
เป็นหนังสือที่ช่วยสร้างแนวทางให้ครูนำความรู้ไปใช้สอนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้ นักเรียนและนักศึกษายังสามารถนำข้อมูลไปใช้ ในการอ้างอิงทำรายงาน หรืออ่านทำความเข้าใจเนื้อหาก่อนเรียน ก่อนสอบ
ผู้เขียนณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ, ว่าที่ ร.ต., วันเพ็ญ เหลืองอรุณ
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160834921
9786160834921
เป็นหนังสือที่ช่วยสร้างแนวทางให้ครูนำความรู้ไปใช้สอนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นักเรียนยังสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิงทำรายงาน หรืออ่านทำความเข้าใจเนื้อหาก่อนเรียน ก่อนสอบ
ผู้เขียนณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ, ว่าที่ ร.ต., วันเพ็ญ เหลืองอรุณ
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160838769
9786160838769
รวมวรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ไว้ถึง 10 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นมีอายุที่ยาวนานและเป็นที่รู้จักของนักอ่านมาจนปัจจุบัน เหมาะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
ผู้เขียนณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ, ว่าที่ ร.ต.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163811035
9786163811035
ใช้สอบบรรจุเข้าเข้าปฏิบัติราชการ อปท., อบจ., เทศบาล, อบต., กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
ผู้เขียนดิษญา ลิ้มตระกูล, สุพิชฌาย์ ระวิ, ว่าที่ ร.ต.หญิง
349.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165100052
9786165100052
มาสนุกสนานกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับแก๊งป่วนในหัวข้อต่อไปนี้ การบวกเศษส่วน, การลบเศษส่วน, การคูณเศษส่วน, การหารเศษส่วน, โจทย์ปัญหาเศษส่วน
ผู้เขียนอนันต์ โพธิกุล, ว่าที่ ร.ต.
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165100069
9786165100069
มาสนุกสนานกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับแก๊งป่วนในหัวข้อต่อไปนี้สัดส่วนคืออะไร, การหาค่าตัวแปรในสัดส่วนด้วยหลักการคูณ,หาร,การคูณไขว้และการแก้สมการ
ผู้เขียนอนันต์ โพธิกุล, ว่าที่ ร.ต.
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741378845
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742296575
9789742296575
หนังสือเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เขียนเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์, ผศ.ดร. ว่าที่ ร.ต.
70.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742280734
9789742280734
เรื่องจริงที่ยิ่งกว่าอาชญนิยาย เมื่อการตัดสินใจทำสิ่งถูกต้อง เป็นเหตุให้เส้นทางเดินชีวิตพลิกผัน จากว่าที่ด็อกเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์อนาคตไกล ไปจับปืนตะลุยต่างเเดนในฐานะทหารรับจ้าง
ผู้เขียนจุฬา พิทยาภินันท์, เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์, ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร., วัชรพล อเล็กซองดร์ กำเนิดศิริ, ดร. น.พ.
295.00
1