ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786167182636
9786167182636
เรียนรู้การใช้ Autodesk Revit ด้วยตนเอง กับแผ่น DVD-ROM ช่วยสอน แสดงวิธีการทำแบบฝึกหัดต่าง ๆ พร้อมภาพและเสียงประกอบ
ผู้เขียนภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
635.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167182667
9786167182667
อธิบายหลักการและการใช้คำสั่งต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเขียนแบบ 2 มิติ โดยใช้เทคโนโลยีการเขียนแบบล่าสุดที่นิยมใช้งานอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน
ผู้เขียนภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
485.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786168021002
9786168021002
อธิบายหลักและวิธีการใช้คำสั่งในการสร้างพาร์ท แอสเซมบลี ดรอวิ่งและอื่นๆ ครอบคลุมคำสั่งทั้งหมดที่จำเป็นในการใช้งาน
ผู้เขียนภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
685.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169052500
9786169052500
เน้นการเขียนแบบตามมาตรฐานใหม่ด้วยวิธี Annotation Scale และการใช้งาน Sheet Set Manager สำหรับจัดการแบบแปลนโครงการ
ผู้เขียนภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
750.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169052517
9786169052517
เน้นศึกษาการใช้โปรแกรมด้วยตนเอง ตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนย์จนครบถ้วนรายละเอียดทุกขั้นตอน
ผู้เขียนภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
595.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169052524
9786169052524
เน้นการใช้งาน Annotation Scale เเละ Sheet Set สำหรับเเบบเเปลนโครงการ
ผู้เขียนภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
750.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169052531
9786169052531
สอนการขับเคลื่อน เพื่อแสดงภาพเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ อาทิ เช่น การเคลื่อนไหวของโซ่ การยืดหรือยุบตัวของสปริง การถ่างแหวนโอริงก่อนถอดประกอบ และอื่นๆ เป็นต้น
ผู้เขียนภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
690.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169052548
9786169052548
สำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติและงานสร้างแบบแปลน 2 มิติ
ผู้เขียนภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
615.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169052555
9786169052555
มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้โปแกรม 3ds Max 2013และ VRay 2.3 สำหรับการเรนเดอร์ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ มีการอธิบายเริ่มต้นตั้งแต่การใช้คำสั่งพื้นฐานต่างๆ
ผู้เขียนภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
575.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169052586
9786169052586
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมทั้งสองด้วยตนเองในเวลาเพียง 19 ชั่วโมง กับแผ่น DVD-ROM ช่วสอน แสดงภาพและเสียงบรรยายประกอบ
ผู้เขียนภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
525.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789740592914
650.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789740959588
9789740959588
อธิบายวิธีการใช้คำสั่งที่ใช้ในงานเขียนแบบ 2 มิติทุกคำสั่ง ครอบคลุมคำสั่ง 2 มิติ ที่มีอยู่ทั้งหมดใน AutoCAD 2008
ผู้เขียนภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
625.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789743894084
9789743894084
แสดงรายละเอียดและวิธีใช้งานคำสั่งใหม่ทั้งหมดของ AutoCAD 2009...
ผู้เขียนภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
500.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747348996
9789747348996
หนังสือคู่มือเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน รวมทั้งหมด 456 หน้า ตอนที่ 1 แสดงวิธีการใช้คำสั่งต่าง ๆ ใน 2 มิติที่มีอยู่ในฟีเจอร์ใหม่ทั้งหมดของ AutoCad 20
ผู้เขียนภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
550.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748539324
550.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748712550
595.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749094501
590.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749190456
725.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749241387
675.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749330869
9789749330869
เหมาะสำหรับงานสร้างภาพ 3 มิติ ในงานสถาปัตยกรรมและออกแบบตกแต่งภายใน
ผู้เขียนภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
495.00
12