ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789745300668
420.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160830022
9786160830022
ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ เริ่มต้นด้วยหลักการพื้นฐานของการขึ้นรูปโลหะ คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ การทดสอบวัสดุในงานขึ้นรูปโลหะ การขึ้นรูปโลหะก้อน การขึ้นรูปโลหะแผ่น ฯลฯ
ผู้เขียนศิริชัย ต่อสกุล, ผศ.ดร., อนุชา วัฒนาภา, ผศ.ดร.
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165100441
9786165100441
เตรียมความพร้อมปฐมวัย อายุ 3-4 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปีพุทธศักราช 2546
ผู้เขียนกมลา มุสิกุล, ผศ., สุนีย์ เพียซ้าย, ผศ.
40.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165100991
9786165100991
เตรียมความพร้อมปฐมวัย อายุ 3-4 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปีพุทธศักราช 2546
ผู้เขียนกมลา มุสิกุล, ผศ., สุนีย์ เพียซ้าย, ผศ.
40.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165101288
9786165101288
เตรียมความพร้อมให้...ลูกรักของคุณ
ผู้เขียนกมลา มุสิกุล, ผศ. , สุนีย์ เพียซ้าย, ผศ.
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167572710
9786167572710
สารพันตำรับอร่อยไม่ซ้ำแบบ... ง่ายๆ ได้สุขภาพ ทุกสูตรทำได้ อร่อยชัวร์
ผู้เขียนดวงฤทัย ธำรงโชติ, ผศ.ดร., วิภาวัน จุลยา, ผศ., รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745346208
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747970944
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900420
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745122642
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745300637
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142009
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส1294877739548
1294877739548
รู้จักกลไกธรรมชาติภายในร่างกาย ระบบการทำงาน และหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ
ผู้เขียนอรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์, ผศ.ดร.
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786115120291
9786115120291
โครงการหนังสืออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย
ผู้เขียนแสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ, ผศ.ดร.
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786115120307
9786115120307
เป็นการนำใบไม้ที่มีอยู่ทั่วไปทั้งใบไม้ที่รับประทานได้และรับประทานไม่ได้ และใบตองนำมาประดิษฐ์ร่วมกัน พร้อมกันนี้ยังสามารถพับให้ได้กลีบ...
ผู้เขียนแสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ, ผศ.ดร.
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786117227035
9786117227035
เครื่องมือชิ้นสำคัญ ที่จะทำให้รู้เท่าทันวิกฤตเศรษฐกิจโลก
ผู้เขียนรวี ลงกานี, ผศ.ดร.
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786119014831
9786119014831
ปรับปรุงใหม่ล่าสุด 2552 ครบถ้วนทั้งภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต พร้อมใช้เป็นแนวทางในการวางแผนภาษีได้เป็นอย่างดี
ผู้เขียนปัญจพร ทองเล็ก, ผศ.
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160800278
9786160800278
การจัดการความรู้และองการแห่งการเรียนรู้
ผู้เขียนณรัฐพันธ์ เขจรนันทน์, ผศ.ดร.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160800667
9786160800667
การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ผู้เขียนณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, ผศ.ดร.
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801398
9786160801398
หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้จัก Java การประกาศตัวแปรชนิดของข้อมูลและการประมวลผลแบบเรียงลำดับมากกว่าที่คุณรู้
ผู้เขียนพิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล, ผศ.
109.00