ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786169228332
9786169228332
คำหลักสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเบื้องต้น
ผู้เขียนบุญเรือง มานะสุรการ, ผศ.
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789743502170
9789743502170
เพิ่มคำศัพท์รวมมากกว่า 8,000 คำ เพิ่มสัทอักษรภาษาจีน หรือพินอิน ถอดเสียงอักษรจีนมาตรฐาน รวบรวมอักษรจีนทั้งสองแบบ...
ผู้เขียนบุญเรือง มานะสุรการ, ผศ.
165.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160813728
9786160813728
ตำราประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป
ผู้เขียนสุวิทย์ มาบุญเรือง, ผศ.
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822997
9786160822997
เหมาะสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมีความสนใจการออกแบบวงจรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์
ผู้เขียนบุญเรือง วังศิลาบัตร, รศ.
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160823895
9786160823895
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและการแก้ปัญหาเพื่อหาค่าปริมาณต่างๆทางไฟฟ้า
ผู้เขียนบุญเรือง วังศิลาบัตร, รศ.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160831074
9786160831074
เหมาะสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และใช้สำหรับเป็นพื้นฐานในการนำไปประกอบการเรียนและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป
ผู้เขียนบุญเรือง วังศิลาบัตร, รศ.
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162040030
9786162040030
เจาะลึกการสร้างเว็บด้วย Joomla รวมถึงการเปิดร้านค้าด้วย VirtueMart อย่างละเอียด
ผู้เขียนจักรพงษ์ แก้วบุญเรือง
229.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742125820
9789742125820
ประสบการณ์ชีวิตสำหรับ "มนุษย์เงินเดือน" และคนพันธุ์ "ตะกายดาว" ที่กำลังเบื่อ ๆ อยาก ๆ กลัว ๆ กล้า ๆ ที่จะผันตัวเองไปเป็น "เถ้าแก่น้อย"
ผู้เขียนวาริณี แย้มบุญเรือง
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747348514
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142542
9786163142542
การศึกษาภาษาตามวิธีทางภาษาศาสตร์ จะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาและวิธีการสื่อสารของผู้พูด ตลอดทั้งเข้าใจความหลากหลายของภาษาในสังคม
ผู้เขียนชลธิชา บำรุงรักษ์, ชัชวดี ศรลัมพ์, ดียู ศรีนราวัฒน์, บุญเรือง ชื่นสุวิมล, ทรงธรรม อินทจักร, นันทนา รณเกียรติ, พรทิพา ทองสว่าง, ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง, ลัดดาวัลย์ เพิ่มเจริญ, วริษา กมลนาวิน
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163947550
290.00
1