ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789749395103
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786119031906
9786119031906
สำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเข้ารีบราชการตามแนวการสอบของสำนักงาน ก.พ. (ภาค ก.)
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), นพรัตน์ กุลชูมิตร
225.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786119031913
9786119031913
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786119031920
9786119031920
สรุปใจความสำคัญของกฎหมายลักษณะพยาน สำหรับผู้ที่เตรียมสอบนายร้อยตำรวจ นายสิบตำรวจทุกท่าน
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), เทพธวัช รุจิราภา
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550008
9786167550008
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547, พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552,...
ผู้เขียนสมาน ธีรศรัณญานนท์, บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550015
9786167550015
บริการสมาชิกที่มุ่งมั่นจริงจัง ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตเเละหน้าที่การงาน ร่วมพัฒนาสังคมเเละบ้านเมือง คือความตั้งใจจริงของ บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), นพรัตน์ กุลชูมิตร
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550022
9786167550022
ความรู้ในหลักวิชาทางการเมือง การปกครอง เเละการบริหารราชการเเนวใหม่ แนวข้อสอบ เฉลยเเนวข้อสอบ
ผู้เขียนพัฒนพงษ์ เลขะโฆษ, บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
399.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550039
9786167550039
ความรู้ในหลักวิชาทางการเมือง การปกครอง เเละการบริหารราชการเเนวใหม่ แนวข้อสอบ เฉลยเเนวข้อสอบ
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), พัฒนพงษ์ เลขะโฆษ
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550046
9786167550046
เตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ นักเรียนเตรียมทหาร ปลัดอำเภอ-อบต. ข้าราชการ ก.พ. ฯลฯ
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), สมาน ธีรศรัณยานนท์, พ.ต.ท.
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550053
9786167550053
เตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ นักเรียนเตรียมทหาร ปลัดอำเภอ-อบต. ข้าราชการ ก.พ. ฯลฯ
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), วิโรจน์ ลี้กุล, วัฒนา บุญเหิน
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550060
9786167550060
เตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ นักเรียนเตรียมทหาร ปลัดอำเภอ-อบต. ข้าราชการ ก.พ. ฯลฯ
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), เทพธวัช รุจิราภา
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550077
9786167550077
เตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ นักเรียนเตรียมทหาร ปลัดอำเภอ-อบต. ข้าราชการ ก.พ. ฯลฯ
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), วัฒนา บุญเหิน
385.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550084
9786167550084
เตรียมสอบ ม.ปลาย สอบเข้ามหาวิทยาลัย นายร้อยตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ นักเรียนเตรียมทหาร ปลัดอำเภอ-อบต. ข้าราชการ ก.พ. ฯลฯ
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), นพรัตน์ กุลชูมิตร
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550091
9786167550091
สรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบ ภาค ก. ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), พัฒนพงษ์ เลขะโฆษ
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550107
9786167550107
เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาสาระรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งจัดทำตัวอย่างข้อสอบพร้อมอธิบายคำตอบไว้สำหรับฝึกฝนให้เกิดความแม่นยำขึ้นด้วย
ผู้เขียนพัฒนพงษ์ เลขะโฆษ, บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550114
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550121
9786167550121
แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ (ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550138
9786167550138
สรุป-ตัวอย่างคำถามพร้อมคำอธิบาย เพิ่มทักษะการทำข้อสอบ "ความสามารถการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน" โดยการวิเคราะห์
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), นพรัตน์ กุลชูมิตร
229.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550152
9786167550152
(แนวข้อสอบ) ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ (ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยรสารสนเทศ) สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550169
9786167550169
สรุปเนื้อหาสาระที่มักออกสอบ พร้อมแนวข้อสอบมากกว่า 600 ข้อ
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
220.00
123