ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160836130
9786160836130
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้เขียนณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, รศ.ดร.
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160821730
9786160821730
วัสดุวิศวกรรมเป็นวิชาพื้นฐานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
ผู้เขียนณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, ผศ.ดร.
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160824403
9786160824403
กระบวนการผลิต เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเลือกใช้กระบวนการขึ้นรูปและผลิตชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการออกแบบโดยวิศวกรหรือช่างเทคนิค
ผู้เขียนณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, ผศ.ดร.
380.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123925
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742128449
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744960962
9789744960962
รวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาต่างๆ ทั้งทุนเอกชน ภาครัฐ
ผู้เขียนศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์, สมเกียรติ เทียนทอง, ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล
245.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748460192
195.00
1