ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780130493644
780.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131358058
820.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131740013
780.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071263375
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071849548
2,000.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780135679265
9780135679265
-
ผู้เขียนSUZANNE W. WOODWARD
750.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780136093428
1,160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194798792
9780194798792
บรรจุคำศัพท์กว่า 185,000 คำและวลี เพิ่มคำศัพท์เกิดใหม่กว่าอีก 700 คำ ศัพท์ที่จำเป็นใน Oxford 3,000 คำ พร้อม DVD ที่มี iSpeaker และ Oxford Speaking Tutor ฝึกพูดเพื่อใช้สอบพูด พรีเซนต์และสนทนาภาษาอังกฤษ
ผู้เขียนLeonie Hey, ED., Suzanne Holloway, ED.
1,190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194799027
9780194799027
Oxford Advanced Learner's Dictionary is a world bestseller with over 35 million copies sold.
ผู้เขียนBen Francis, ED., Patrick Phillips, ED., Suzanne Webb, ED., Victoria Bull, ED.
1,180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194799515
9780194799515
Oxford Advanced Learner's Dictionary is the ultimate speaking and writing tool for developing the skills you need for passing exams and communicating in English.
ผู้เขียนLeonie Hey, ED., Suzanne Holloway, ED., Mark Hancock, Michael Ashby
945.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780240817637
1,080.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321395559
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321419491
1,980.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780323641692
2,340.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780440238560
9780440238560
-
ผู้เขียนSuzanne Fisher Staples
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780440243656
9780440243656
-
ผู้เขียนSuzanne Brockmann
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780500286739
1,560.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780500513293
1,750.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780553591439
9780553591439
She'd saved his life. But can she heal his heart?
ผู้เขียนSuzanne Brockmann
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780609803837
9780609803837
-
ผู้เขียนSuzanne Slesin and [et al.]
895.00
12