ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780130812360
1,175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780138003548
935.00
รูปภาพสินค้า รหัส2010071152322
570.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070091917
9780070091917
This International Student Edition id for use outside of the U.S.
ผู้เขียนCambell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn
800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070504998
3,600.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071152327
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071180337
550.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071218528
9780071218528
-
ผู้เขียนStanley J. Baran
840.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780123741127
3,990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130493170
9780130493170
-
ผู้เขียนStanley C. Plog
465.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131364912
9780131364912
For undergraduate and graduate courses on marketing high-tech products.
ผู้เขียนJakki Mohr, Sanjit Sengupta, Stanley Slater
860.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780136069751
9780136069751
For undergraduate and graduate courses in Human Resources, Staffing, and HRM.
ผู้เขียนJean M. Phillips, Stanley M. Gully
1,030.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780175571345
750.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780201721485
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780205295869
1,025.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780205677351
9780205677351
THe eighth edition of Diversity in Families reflects the critical tradition of family sociologists, economists, and historians...
ผู้เขียนMaxine Baca Zinn, D. Stanley Eitzen, Brabara Wells
940.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780323074131
9780323074131
ผู้เขียนMalamed, Stanley
3,280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780323171229
3,530.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780323263238
3,990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780323357616
9780323357616
-
ผู้เขียนStanley Plotkin
14,260.00
123