ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9781439083925
9781439083925
"Mass Media Research: An Introduction, International Edition", begins with an overview of mass communication research and the ethics of research.
ผู้เขียนJoseph R. Dominick, Roger D. Wimmer
560.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123765
9789742123765
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการนำความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์งบการเงินมาใช้ในหลายด้านด้วยกัน
ผู้เขียนRoger Mason (โรเจอร์ เมสัน), ภูริทัต ทองปรีชา, โรเจอร์ เมสัน-ROGER MASON
ผู้แปลภูริทัต ทองปรีชา
98.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124359
98.00
รูปภาพสินค้า รหัส2010194570362
2010194570362
-
ผู้เขียนJEFF CADY, ROGER BARNARD
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส2010194570393
2010194570393
-
ผู้เขียนJEFF CADY, ROGER BARNARD
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส2226200000260
2226200000260
-
ผู้เขียนROGER S.PRESSMAN
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780008319014
9780008319014
-
ผู้เขียนRoger McNamee
950.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780030211089
1,085.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070259638
9780070259638
-
ผู้เขียนC.LEWIS WILSON, ROGER W. HAINES
3,150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070580879
9780070580879
-
ผู้เขียนROGER E. SANDERS
2,698.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071004510
1,645.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071109154
770.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071146036
9780071146036
-
ผู้เขียนROGER S. PRESSMAN
675.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071177948
610.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071263771
9780071263771
McGraw-Hill International Edition
ผู้เขียนRoger S. Pressman, David Lowe
630.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071267823
695.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071274258
9780071274258
Marketing in Asia uses an active-learning approach to bring traditional theories and contemporary concepts to life...
ผู้เขียนLau Geok Theng, William Rudelius, Steven W. Hartley, Roger A. Kerin
970.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071276085
1,158.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780123820921
3,520.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780126683103
9780126683103
-
ผู้เขียนROGER T.STEVENS
599.00