ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส4411110000600
4411110000600
-
ผู้เขียนROSENBERG
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780030595844
9780030595844
-
ผู้เขียนRobert Rosenberg
10,345.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780201563245
9780201563245
-
ผู้เขียนBARRY ROSENBERG
1,088.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321220523
9780321220523
-
ผู้เขียนJacob Rosenberg
1,620.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321385475
1,600.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780323551649
9780323551649
-
ผู้เขียนIlene Rosenberg
795.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780752802787
9780752802787
-
ผู้เขียนNancy Taylor Rosenberg
225.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780752803548
9780752803548
-
ผู้เขียนNancy Taylor Rosenberg
225.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780752849782
9780752849782
-
ผู้เขียนNancy Taylor Rosenberg
225.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780752862309
9780752862309
-
ผู้เขียนNancy Taylor Rosenberg
225.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780752862316
9780752862316
-
ผู้เขียนNancy Taylor Rosenberg
225.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780786017546
9780786017546
-
ผู้เขียนNancy Taylor Rosenberg
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781412969185
9781412969185
-
ผู้เขียนMartha Craft-Rosenberg
14,580.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781428334724
2,730.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781857972092
9781857972092
-
ผู้เขียนNancy Taylor Rosenberg
225.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167060927
9786167060927
รวมโจทย์ปัญหาพร้อมคำอธิบายที่ครอบบคลุมเนื้อหาของเคมีระดับมหาวิทยาลัย
ผู้เขียนJerome Rosenberg, Ph.D., Lawrence Epstein, Ph.D., Peter Krieger, ED.D.
ผู้แปลพรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย, ผศ.ดร., รตนนท์ โชติมา, ดร.
439.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165156196
9786165156196
วิธีคิด ควมเชื่อ หรือแนวทางการบริหารบริษัทที่ค่อนข้าง "แตกต่าง" กับบริษัททั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมองค์กร เรื่องกลยุทธ์ เรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม
ผู้เขียนEric Schmidt (เอริก ชมิดท์), Jonatha Rosenberg (โจนาธาน โรเซนเบิร์ก), Alan Eagle (อแลน อีเกิล)
ผู้แปลณงลักษณ์ จารุวัฒน์, นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี, อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ
295.00
1