ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780071233187
720.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071244305
780.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071289221
910.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259070952
9781259070952
The core pedagogy of "Business Research Methods" is based on an understanding that student learners are of three types : visual, auditory, and kinesthetic.
ผู้เขียนDonald R. Cooper, Pamela S. Schindler
910.00
รูปภาพสินค้า รหัส2222060001751
2222060001751
-
ผู้เขียนPAMELA J. SHARPE
1,295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070580701
9780070580701
-
ผู้เขียนPAMELA L.KOREJWO
1,468.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071103343
310.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071163873
156.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071258159
798.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071258258
798.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071261142
918.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071261159
998.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071261166
998.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071261173
998.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071261319
9780071261319
Quest Second Edition prepares students for academic success...
ผู้เขียนPamela Hartmann, Laurie Blass
878.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131293786
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780136092254
9780136092254
This is a special international edition of an established title widely used by colleges and universities throughout the world.
ผู้เขียนPamela S. Tolbert, Richard H. Hall
820.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780205082797
1,040.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780205340767
690.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780205453504
1,020.00
1234