ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780071123303
550.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780534647186
760.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781439083925
9781439083925
"Mass Media Research: An Introduction, International Edition", begins with an overview of mass communication research and the ethics of research.
ผู้เขียนJoseph R. Dominick, Roger D. Wimmer
560.00
รูปภาพสินค้า รหัส4411110000525
4411110000525
-
ผู้เขียนDR.KS.JOSEPH
235.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070120266
9780070120266
-
ผู้เขียนJOSEPH J.CARR
1,798.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070209725
2,275.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070568358
1,400.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070661943
9780070661943
-
ผู้เขียนJOSEPH E.BOWLES
339.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071006071
850.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071088305
970.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071101103
840.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071221108
970.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071263399
998.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071284608
835.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071445139
9780071445139
ผู้เขียนJoseph L.Cavinato
6,490.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071477840
850.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071773546
1,008.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071829489
880.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780078824777
9780078824777
-
ผู้เขียนJOSEPH O'NEIL
1,455.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780078825095
9780078825095
-
ผู้เขียนJOSEPH O'NEIL
1,213.00