ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160819423
9786160819423
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงประวัติการพัฒนาองค์การ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ตัวแบบการวินิจฉัยปัญหา ตัวแบบการแทรกแซงองค์การ เทคนิคการแทรกแซงระดับบุคคล กลุ่ม ระหว่างกลุ่มและองค์การทั้งหมด ฯลฯ
ผู้เขียนเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, ศ.ดร.
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822843
9786160822843
"การบริหารการพัฒนา" ปรากฏเป็นสาขาสำคัญของรัฐประศาสนศาสตร์เมื่อทศวรรษที่ 1970 เริ่มต้นจากการเกิดกระบวนทัศน์ใหม่ว่า "การบริหาร" เป็นมิติสำคัญของ "การพัฒนา" ทุกด้าน
ผู้เขียนเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, ศ.ดร.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163486516
9786163486516
รวบความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการพัฒนา" โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เช้าใจง่าย เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, ศ.ดร.
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165517058
9786165517058
"การสร้างทีมงาน" เป็นวิธีทำงานสมัยใหม่ หนังสือเล่มนี้เสนอแนวคิดและวิธีการสร้างทีม เน้นการออกแบบสร้างทีมและการเสริมสร้างความเป็นทีม
ผู้เขียนเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, ศ.ดร.
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744522696
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789743452390
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789743452437
210.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789743452512
340.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744973818
1,400.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745230064
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745341647
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747721843
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748537948
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749541579
120.00
1