ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9781890871710
9781890871710
-
ผู้เขียนTerry J. Housh
4,515.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781903221662
9781903221662
In the Gourmand World Cookbook Awards Terry Tan's Asian Cook Was awarded Best Asian Cookbook in the World
ผู้เขียนTerry Tan
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781933804156
3,150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786117061080
9786117061080
ข่าวภาษาอังกฤษอ่านง่าย
ผู้เขียนTerry L. Fredrickson
ผู้แปลขวัญฤทัย ชิ้นมาลัย
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786117061097
9786117061097
วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองแบบบูรณาการ ง่ายที่สุด ดีที่สุด และได้ผลที่สุด
ผู้เขียนTerry L.Fredrickson
ผู้แปลสุนีย์ แคนยุกต์
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160831159
9786160831159
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้เขียนChailee Chan, Mel Terry, Star Publishing
ผู้แปลอรุโณทัย เขตหาญ
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160831166
9786160831166
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้เขียนChailee Chan, Mel Terry, Star Publishing
ผู้แปลอรุโณทัย เขตหาญ
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162440076
9786162440076
การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ
ผู้เขียนTerry L. Fredrickson
ผู้แปลสุนีย์ แคนยุกต์
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162440359
9786162440359
เรียนภาษาอังกฤษให้สนุก กับข่าวภาษาอังกฤษอ่านง่าย
ผู้เขียนTerry L. Fredrickson
ผู้แปลสุนีย์ แคนยุกต์
275.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167061030
9786167061030
รู้ซึ้งเรื่องกริยาอย่างถ่องแท้ด้วยการอธิบายที่เข้าใจง่ายและละเอียดที่สุด จากผู้ที่เข้าใจภาษาไทยและภาษาอังกฤษดีที่สุด!
ผู้เขียนTerry L. Fredrickson
ผู้แปลสุนีย์ แคนยุกต์
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167061283
9786167061283
100 ข่าวสั้น แปลกๆ ขำๆ ที่ให้คุณฝึกอ่าน ฟัง และพูด
ผู้เขียนTerry L. Fredrickson
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167061665
9786167061665
ก้าวทันสถานการณ์ กับข่าวภาษาอังกฤษอ่านง่าย พร้อมซีดีเสียงหลากสำเนียงจากทั่วทุกมุมโลก
ผู้เขียนTerry L. Fredrickson
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167061801
9786167061801
เรียนรู้จากความต่างอย่างสร้างสรรค์ที่สุด
ผู้เขียนTerry L. Fredrickson
ผู้แปลขวัญฤทัย ชิ้นมาลัย
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742280840
9789742280840
ข่าวน้ำท่วมใหญ่ปี พ.ศ. 2554 ที่เล่าผ่านหน้าหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ พร้อมแบบฝึกหัดสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ
ผู้เขียนTerry L. Fredrickson (เทอรี่ แอล. เฟรดริค)
ผู้แปลสุนีย์ แคนยุกต์
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742283407
9789742283407
เรื่องผิดๆ ที่เกิดขึ้นบ่อย และหนทางแก้ไขที่ถูกต้อง
ผู้เขียนTerry L. Fredrickson (แทร์รี่ แอล. เฟรเดอริคสัน)
ผู้แปลอรรครัตน์ กะตากูร
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749112991
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749124925
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749158869
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749988862
9789749988862
เฉลยข้อสงสัยของพ่อแม่ผู้ห่วงใยในวิธีเลี้ยงดูลูกน้อย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าตัวเล็กสามารถเรียนรู้และเติบโตขยขึ้นอย่างสมบูรณ์
ผู้เขียนTerry Malloy (เทอร์รี่ มอลลอย)
ผู้แปลเกศสุดา ชาตยานนท์ บุญงามอนงค์
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071220965
925.00
12345