ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780071267687
9780071267687
-
ผู้เขียนRobert D. Hisrich
2,580.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071277501
9780071277501
-
ผู้เขียนLucas, Robert W.
998.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071285353
9780071285353
-
ผู้เขียนRobert S. Feldman
1,025.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071285421
9780071285421
-
ผู้เขียนRobert H. Frank
1,478.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071285803
9780071285803
Organizational Behavior and Management (Eighth edition) is organized into five parts containing a total of 17 chapters, one appendix, and...
ผู้เขียนMichael T. Matteson, Robert Konopaske, John M. Ivancevich
835.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071314824
9780071314824
This International Student Edition is for use outside the U.S.
ผู้เขียนRobert S. Feldman
1,155.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071315289
9780071315289
This approach is perfect for instructors who want to incorporate activities and exercises into the classroom, and benefits students who want to understand concepts as well.
ผู้เขียนRobert N. Lussier, Ph.D.
1,110.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071316910
9780071316910
This text gives students a solid understanding of organic chemistry by stressing how fundamental reaction mechanisms function and reactions occur.
ผู้เขียนFrancis A. Carey, Robert M. Giuliano
1,230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071317092
9780071317092
-
ผู้เขียนRobert L. Norton
1,511.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071318426
9780071318426
The book retains its conversational style, as well as its applied orientation, while continuing to offer the fundamentals of AIS in a cohesive way that students will appreciate.
ผู้เขียนRobert L. Hurt
1,294.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071324632
925.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071326315
9780071326315
Designed to instruct students on the process of formulating, planning, and implementing a new venture, this book addresses the dynamics of entrepreneurial challenges.
ผู้เขียนDean A. Shepherd, Ph.D., Michael P. Peters, Ph.D., Robert D. Hisrich, Ph.D.
1,080.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071326339
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071347495
9780071347495
-
ผู้เขียนROBERT G. HERSHBERGER
2,700.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071373142
1,575.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071382151
5,400.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071409971
9780071409971
-
ผู้เขียนRobert Irwin
1,000.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071422949
3,564.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071435352
9780071435352
ผู้เขียนRobert J. Calvin
760.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071481830
1,118.00