ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9782840700258
720.00
รูปภาพสินค้า รหัส9783034605854
9783034605854
ผู้เขียนPeter Zumthor
2,780.00
รูปภาพสินค้า รหัส9783540674665
9783540674665
-
ผู้เขียนPeter Barham
2,775.00
รูปภาพสินค้า รหัส9783540897019
9,150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9783642205477
9783642205477
ผู้เขียนPeter Zweifel
5,695.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786071505910
9786071505910
-
ผู้เขียนPeter Loveday
340.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786071505927
9786071505927
-
ผู้เขียนPeter Loveday
431.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786071505941
9786071505941
-
ผู้เขียนPeter Loveday
340.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786071505958
9786071505958
-
ผู้เขียนPeter Loveday
165.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801442
9786160801442
วิธีการคำนวณ 25 อัตราส่วนที่สำคัญเพื่อการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ
ผู้เขียนPeter Temple (ปีเตอร์ เทมเปิล)
ผู้แปลสิปปกร ขาวสอาด
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160831173
9786160831173
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้เขียนChailee Chan, Peter M. Clutterbuck, Star Publishing
ผู้แปลพรนภัส วงษ์ประกอบ
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160831180
9786160831180
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้เขียนChailee Chan, Peter M. Clutterbuck, Star Publishing
ผู้แปลพรนภัส วงษ์ประกอบ
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160831197
9786160831197
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้เขียนChailee Chan, Peter M. Clutterbuck, Star Publishing
ผู้แปลน้ำฝน แสงเป๋า
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160831203
9786160831203
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้เขียนChailee Chan, Peter M. Clutterbuck, Star Publishing
ผู้แปลน้ำฝน แสงเป๋า
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160834075
9786160834075
หากคุณกำลังกลัวหรือไม่กล้า...ที่จะออกจากจุดเดิม ๆ อยากให้คุณเปิดใจ ก้าวออกไปเผชิญโลกใบใหม่ด้วยกัน!!
ผู้เขียนPeter Hollins (ปีเตอร์ ฮอลลินส์)
ผู้แปลกิตติกานต์ อิศระ
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162240300
9786162240300
นักสำรวจยุคโบราณเห็นอสุรกายใต้มะเลจริงหรือ? วิธีไหนดีที่สุดสำหรับการสำรวจดินแดนหนาวเย็นที่สุดในโลก?
ผู้เขียนPeter Crisp (ปีเตอร์ คริสป์)
ผู้แปลกฤติกา ชินพันธ์
285.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163500113
9786163500113
ครอบคลุมเกี่ยวกับการประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชีและข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการ โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ต่อด้วยเนื้อหาและทฤษฎี พร้อมคำอธิบายและตัวอย่างเป็นภาษาไทย
ผู้เขียนPeter C. Brewer, Ray H. Garrison, Eric W. Noreen
ผู้แปลแพร กีระสุนทรพงษ์, ผศ.ดร., ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา, ผศ.ดร., วชิระ บุณยเนตร, ผศ.ดร., พงศ์พรต ฉัตราภรณ์, ผศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164440289
9786164440289
เรารู้ว่าคุณไม่คิดจะเอาเปรียบใคร แต่เราก็ไม่อยากให้ใครเอาเปรียบคุณ
ผู้เขียนPeter B. Stark, Jane S. Flaherty
ผู้แปลวัลภา ลินลาวรรณ
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165150606
9786165150606
พบกับความสำเร็จในโลกธุรกิจที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ผลงานชิ้นเยี่ยมของ 50 บริษัทชั้นนำระดับโลก
ผู้เขียนPeter Fisk (ปีเตอร์ ฟิสค์)
ผู้แปลวัฒนา มานะวิบูลย์
335.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165152556
9786165152556
คู่มือนวัตกรรมสำหรับผู้นำธุรกิจ ผู้ข้ามแดน และผู้เปลี่ยนเกม
ผู้เขียนPeter Fisk (ปีเตอร์ ฟิสค์)
ผู้แปลวัฒนา มานะวิบูลย์
335.00