ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786168221013
9786168221013
พาผู้อ่านสำรวจ "โลกใหม่" แห่งความหวังและความฝัน ของเหล่าขบถและนักแสวงหา ตั้งแต่ยุคชนพื้นเมือง ยุคอาณานิคม ผ่านสงครามประกาศอิสรภาพ การสร้างประเทศใหม่ สงครามกลางเมือง สงครามโลก สงครามเย็น ฯลฯ
ผู้เขียนPaul S. Boyer (พอล โบเยอร์)
ผู้แปลธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, อาวุธ ธีระเอก
325.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786168221501
9786168221501
พลิกจากการ "สอน" มาเป็นการสร้าง "สภาพแวดล้อม" ที่เอื้อให้ทักษะแห่งความสำเร็จของเด็กได้เบ่งบาน โดยเริ่มวางรากฐานจาก "บ้าน" ต่อยอดสู่ "โรงเรียน" และ "สังคม" เพื่อสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จเท่าเทียมกัน
ผู้เขียนPaul Tough (พอล ทัฟ)
ผู้แปลพชร สูงเด่น
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169091202
9786169091202
-
ผู้เขียนPaul Lees
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169091219
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169098409
9786169098409
เรียนรู้หลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่า จากมหาวิทยาลัยที่เป็นต้นกำเนิดของวิชานี้
ผู้เขียนBruce C.N. Greenwald (บรู๊ซ ซี.เอ็น. กรีนวอลด์), Judd Kahn, Paul D. Sonkin, Michael Van Biema
ผู้แปลพรชัย รัตนนนทชัยสุข
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169289746
9786169289746
หนังสือหุ้นที่ดิบที่สุดเล่มหนึ่ง ดิบในที่นี้คือ "มาร์ตี้ ชวาทซ์" ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตการเทรดของเขา ด้วยวิธีการ และคำพูดที่เหมือนเพื่อนเล่าเรื่องชีวิตตัวเองให้เพื่อนฟัง
ผู้เขียนMartin , Dave Morine, Paul Flint
ผู้แปลกิตติธัช ปิยะเกรียงไกร
346.00
รูปภาพสินค้า รหัส9788955630053
9788955630053
-
ผู้เขียนPaul & Co Pub Consortium
1,575.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789622177291
995.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742129101
9789742129101
อ่านตัวเลขภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องในทุกเรื่องที่ต้องรู้!
ผู้เขียนTsukasa Matsui, Paul Snowden
ผู้แปลอิทธิ ฤทธาภรณ์, ดร.
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742282165
9789742282165
เรื่องที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ ว่าทำไมมันถึงสำคัญกว่าที่คุณคิด
ผู้เขียนPaul Knott (พอล นอทท์)
ผู้แปลวรินดา แสงสมชัยพิพัฒน์
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742473891
9789742473891
ความสามารถที่จะจินตนาการถึงสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในความท้าทายของโลกที่เป็นจริง แต่ก็สามารถทำให้สิ่งที่ยังไม่มีเกิดขึ้นได้
ผู้เขียนJohn Paul Lederach (จอห์น พอล เลเดอรัค)
ผู้แปลสดใส ขันติวรพงศ์
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745101333
169.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745344457
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748237336
385.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748904696
9789748904696
-
ผู้เขียนPAUL ADIREX
215.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748924489
9789748924489
-
ผู้เขียนPAUL ADIREX
215.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748939629
9789748939629
-
ผู้เขียนPAUL ADIREX
215.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748962030
9789748962030
-
ผู้เขียนPAUL ADIREX
215.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749141007
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749305010
150.00