ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780240806891
2,030.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780240808222
9780240808222
A Practical Guide to Content Development for Interactive Media
ผู้เขียนTimothy Paul Garrand
1,575.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780240809243
9780240809243
-
ผู้เขียนPaul Allen
1,350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780241957745
9780241957745
-
ผู้เขียนTHEROUX, PAUL
425.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780259868644
9780259868644
ผู้เขียนPaul Rotha
1,230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780273673538
945.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780273713159
1,095.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780273714064
1,465.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780273715740
1,465.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780273715764
1,350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780273754374
895.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780273759768
9780273759768
This book presents leading-edge computing technologies for students, instructors and software developers.
ผู้เขียนPaul Deitel, Harvey Deitel, Soumen Mukherjee, Arup Kumar Bhattacharjee
1,190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780273764021
1,025.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780273767060
1,040.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780297835592
9780297835592
-
ผู้เขียนPaul Johnson
910.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780312676421
3,425.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321174031
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321248527
9780321248527
-
ผู้เขียนPaul R. Gregory
720.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321311542
820.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321336798
9780321336798
-
ผู้เขียนPaul Martz
1,260.00