ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780137034659
9780137034659
Electronic Commerce 2010 provides a thorough explanation of what EC is, how it's being conducted and managed, and how to assess...
ผู้เขียนDeborrah C. Turban, Ting-Peng Liang, Jae Lee, David King, Efraim Turban
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780137034987
9780137034987
-
ผู้เขียนFred R. David
990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780137034994
1,000.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780137126712
850.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780137130290
9780137130290
Pearson International Edition.
ผู้เขียนDavid M. Kroenke
765.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780137288663
9780137288663
-
ผู้เขียนDAVID A.WATT
539.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780138000912
990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780138000929
975.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780138003340
955.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780138003548
935.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780138005061
9780138005061
-
ผู้เขียนDavid P. Barson
850.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780138149437
835.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780138150372
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780139774065
9780139774065
-
ผู้เขียนDavid Jackson
1,440.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780141317380
385.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780141319940
9780141319940
-
ผู้เขียนDavid Colbert
385.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194030151
515.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194030168
515.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194030175
515.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194030182
980.00