สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786163270610
9786163270610
ธีรวัฒน์ นักทำภาพประกอบที่รับงานหลากหลายที่สุดคนหนึ่งในปัจจุบันสิบกว่าปีในแวดวง เขาสะสมผลงานเอาไว้มากมาย ในหลากสไตล์และหลายวงการ เรื่องราวและบทเรียนส่วนตัวที่เขาได้รับ ถูกจับมาถ่ายทอดเอาไว้ในเล่มนี้
ผู้เขียนธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์
595.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744436153
9789744436153
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย เทคนิคการเขียนภาพออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล่องโครงสร้างมาตรฐานช่วยกำหนดภาพ เทคนิคการใช้กล่องโครงสร้างมาตรฐานในการกำหนดพื้นที่ใช้สอย เพื่อการออกแบบจัดวางผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
ผู้เขียนรัฐไท พรเจริญ, ผศ.ดร.
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169163916
9786169163916
การศึกษาหลักฐานและทำความเข้าใจกับตัวอย่างหลักฐาน นับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการศึกษาหลักวิชาต่างๆ หากหลักฐานนั้นเป็นข้อเขียน การศึกษาอาจทำได้ด้วยการอ่านและการแปลความ แต่หากหลักฐานนั้นเป็นวัตถุสถานต่างๆ
ผู้เขียนขวัญภูมิ วิไลวัลย์
460.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741957569
9789741957569
กระบวนการคิดเบื้องต้น สำหรับผู้สนใจในเรื่องของการออกแบบ
ผู้เขียนสืบศิริ แซ่ลี้, พงษ์พิพัฒน์ สายทอง
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169087434
9786169087434
การแปรรูปงานออกแบบ, ศิลปะและการออกแบบภาพลักษณ์โครงการ, แรงบันดาลใจของ อ.เอกพงษ์ ตรีตรง
ผู้เขียนเอกพงษ์ ตรีตรง
990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169038566
9786169038566
รวมภาพของประดับตกแต่งกว่า 4,000 ภาพ เพื่อใช้ในการออกแบบทุกประเภท
ผู้เขียนสุทิน ตันติภาสน์
235.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744432094
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749299951
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747948820
150.00
1