สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160835690
9786160835690
อะไร อะไร ที่เกี่ยวกับกรดนิวคลิอิก
ผู้เขียนมัสลิน โอสถานันต์กุล
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167885308
9786167885308
อะไรบางอย่างเข่นฆ่ากบจนเกลี้ยงป่า พวกที่เหลือจึงต้องย้ายออกมาใช้ชีวิตใน "โรงแรมกบ" ค้างคาวที่เคยสืบสายพันธุ์มานับร้อยนับพันปี บัดนี้เหลือเพียงซากศพตายเกลื่อน และอีกไม่นาน สิ่งมีชีวิตบนโลกอาจสูญพันธุ์!
ผู้เขียนElizabeth Kolbert (อลิซาเบธ โคลเบิร์ต)
ผู้แปลสุนันทา วรรณสินธ์ เบล
365.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169203209
9786169203209
บทเรียนครั้งสำคัญจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วอ่าวพร้าว จังหวัดระยอง
ผู้เขียนพิสุทธิ์ เพียรมนกุล, รศ.ดร.
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169101000
9786169101000
เชื่อไหม? เพียงคำพูดก็ทำให้น้ำเปลี่ยนไป เผยความลี้ลับของน้ำในมิติใหม่ พร้อมวิธีทำน้ำในร่างกายให้สะอาดใส เพื่อความงามจากภายในสู่ภายนอก
ผู้เขียนMasaru Emoto (มาซารุ เอะโมโตะ)
ผู้แปลดาดา
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789743007507
9789743007507
ปัจจุบันวัสดุชีวภาพได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก...
ผู้เขียนรังสิมา ชลคุป, กอง บก., วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, กอง บก., กล้าณรงค์ ศรีรอต, กอง บก.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786117008047
188.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742296575
9789742296575
หนังสือเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เขียนเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์, ผศ.ดร. ว่าที่ ร.ต.
70.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744433176
9789744433176
รู้จักกับ .. เทคโนโลยีชีวภาพที่เจ๋งสุด ๆ ความหวังอันยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษนี้ ที่ไม่รู้ ไม่ได้แล้ว
ผู้เขียนIsao Karube
ผู้แปลศักดา ดาดวง, รศ.ดร.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744433008
9789744433008
หนังสือเรื่องหลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ...
ผู้เขียนสุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, ผศ.ดร.
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749534335
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749222454
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744432643
9789744432643
หนังสือหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
ผู้เขียนสุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, ผศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742299354
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745717855
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745124004
155.00
1