สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786163144676
9786163144676
หนังสือเล่มนี้มุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง จึงมีแนวคำตอบพร้อมคำอธิบายเช่นเดียวกับในห้องเรียน เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาและฝึกหัดแปลแล้ว ผู้เรียนจะสามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพ
ผู้เขียนพิมพันธุ์ เวสสะโกศล, รศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142993
9786163142993
เรียนรู้หลักการแปล เพื่องานแปลที่คงความหมายของต้นฉบับไว้ได้ครบถ้วนและเที่ยงตรง
ผู้เขียนสัญฉวี สายบัว
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141590
9786163141590
การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นงานที่ยากเพราะต้องสื่อสารข้ามวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ทำงานแปลได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้กระบวนการแปลที่เป็นขั้นตอนอันจะนำไปสู่งานแปลที่มีคุณภาพ
ผู้เขียนพิมพันธุ์ เวสสะโกศล, ดร.
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398891
9786167398891
หนังสือเล่มนี้แนะนำกระบวนการแปลที่เป็นขั้นตอนอันจะนำไปสู่งานแปลที่มีคุณภาพ ทำให้งานแปลของคุณง่ายขึ้น
ผู้เขียนพิมพันธุ์ เวสสะโกศล, ดร.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746554084
9789746554084
เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากข่าว โฆษณา และภาพยนตร์
ผู้เขียนวรัชญ์ ครุจิต, ดร.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786117061097
9786117061097
วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองแบบบูรณาการ ง่ายที่สุด ดีที่สุด และได้ผลที่สุด
ผู้เขียนTerry L.Fredrickson
ผู้แปลสุนีย์ แคนยุกต์
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786117061080
9786117061080
ข่าวภาษาอังกฤษอ่านง่าย
ผู้เขียนTerry L. Fredrickson
ผู้แปลขวัญฤทัย ชิ้นมาลัย
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742580179
9789742580179
เรียนภาษาอังกฤษ ผ่านประเทศรอบโลก
ผู้เขียนดุจเดือน กลั่นคูวัด
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789740547464
9789740547464
แต่งประโยคได้ด้วยตัวเอง จนพูดอ่านเขียนคล่องเหมือนเจ้าของภาษา
ผู้เขียนRed Grandma
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900086
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745718241
135.00
1