สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160852444
9786160852444
เหมาะสำหรับใช้เพิ่มเติมความรู้ ทบทวนหรือเตรียมตัวสอบ อ่านเข้าใจง่าย กระชับ ครบทุกประเด็นสำคัญที่พบในข้อสอบ ปรับปรุงใหม่ แนวข้อสอบกว่า 1,600 ข้อ! อัดแน่นกว่า 400 หน้า!
ผู้เขียนสุทธิพล หึกขุนทด (ครูอ๊อดดี้)
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160847150
9786160847150
รวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบใบขับขี่ สัญลักษณ์การจราจร ข้อควรรู้ในการใช้รถใช้ถนน พร้อมทั้งแนวข้อสอบใหม่ล่าสุด! เนื้อหาครบถ้วน
ผู้เขียนสมปอง คงนิ่ม
169.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163813077
9786163813077
สรุปเทคนิคพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษแบบทันใจ ทำข้อสอบไว มั่นใจ 100% เข้าใจข้อสอบและตอบเร็วแบบสุดๆ ด้วยเทคนิคการเดาศัพท์จากบริบทและแยกรากศัพท์
ผู้เขียนเชิญพร คงมา (ติวเตอร์จ๋า)
349.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160833085
9786160833085
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้คัดเลือกคำศัพท์ที่มีโอกาสพบได้บ่อยในข้อสอบ TOEIC เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเน้นจดจำและทำความเข้าใจคำศัพท์ที่สำคัญและจำเป็น ในปริมาณที่พอเหมาะต่อการนำเข้าไปทำข้อสอบ TOEIC จริง
ผู้เขียนปริญญ์ เศรษฐเสถียร (อ.ปริญญ์ PrinEnglish)
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160832293
9786160832293
สรุปเข้ม Basic Grammar พร้อมแนวข้อสอบกว่า 1,600 ข้อ!! เหมาะสำหรับใช้เพิ่มเติมความรู้ ทบทวน หรือเตรียมตัวสอบ อ่านเข้าใจง่าย กระชับ ครบทุกประเด็นสำคัญที่พบในข้อสอบ
ผู้เขียนสุทธิพล หึกขุนทด (ครูอ๊อดดี้)
299.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550251
9786167550251
เหมาะสำหรับเตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ นักเรียนเตรียมทหาร ปลัดอำเภอ-อบต. ข้าราชการ ก.พ. และอื่น ๆ อีกมากมาย
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), พัฒนพงษ์ เลขะโฆษ
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160830909
139.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160828470
9786160828470
ติวเตอร์เซียน TOEIC ผู้พิชิตคะแนน 990 เต็ม
ผู้เขียนวันวิชิต บูรณะสิทธิพร (ครูโตโน่)
219.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550046
9786167550046
เตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ นักเรียนเตรียมทหาร ปลัดอำเภอ-อบต. ข้าราชการ ก.พ. ฯลฯ
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), สมาน ธีรศรัณยานนท์, พ.ต.ท.
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160811311
9786160811311
หนังสือเล่มนี้โดยมุ่งเน้นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ โดยใช้การประเมินตามสภาพจริงเเละประเมินสมรรถภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ความคิด
ผู้เขียนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160810628
9786160810628
หนังสือวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ เพื่อให้สถานศึกษาได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ผู้เขียนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167405285
9786167405285
เทคนิคการจำ ตีและวิเคราะห์โจทย์ เปิดเส้นสมองให้ได้คะแนนเต็ม! ทำข้อสอบแบบเฉียดขาดทะลุปรุโปร่ง มั่นใจเกิน 100
ผู้เขียนครูพี่ออม และทีมงาน
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748230672
9789748230672
รวมแนวข้อสอบมากถึง 300 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย เตรียมสอบ GAT O-Net TOEIC CU-TEP CU-AAT TU-GET SMART-I อย่างมั่นใจ สรุป GRAMMAR อย่างกระชับ หลากหลาย เพื่อการทำข้อสอบให้รวดเร็วและแม่นยำ
ผู้เขียนศุภวัฒน์ พุกเจริญ, รศ.ดร.
149.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165092388
9786165092388
พบกับการเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์อย่างละเอียดทุกแง่มุม พร้อมเคล็ดลับในการเตรียมตัวสอบทุกรายวิชา
ผู้เขียนอิสระ เชิดชู, ร.อ.อ.
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165092166
9786165092166
พบกับการเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์อย่างละเอียดทุกแง่มุม พร้อมเคล็ดลับในการเตรียมตัวสอบทุกรายวิชา
ผู้เขียนอิสระ เชิดชู, ร.อ.อ.
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749395103
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749164976
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742166168
199.00
1