สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160830619
9786160830619
ผลงานที่เกิดจากการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียน ซึ่งได้ศึกษา ค้นคว้า และทำงานวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง
ผู้เขียนน้ำฝน อัศวเมฆิน, ผศ.ดร.
259.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162041556
9786162041556
คันมือ มา Mix เสียงกันมั้ย! ทำเดโมเพลง Mix เสียง ง่ายนิดเดียว
ผู้เขียนธรรมรัตน์ กลีบแก้ว
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167233185
9786167233185
การประยุกต์ใช้โปรแกรม SPSS 17.0 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ผู้เขียนธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162040382
9786162040382
รวมทิปเด็ด และเคล็ดลับต่างๆ ที่จะช่วยเสริมการใช้งาน Windows 7 ให้เต็มประสิทธิภาพ ทุกๆ ทิปเด็ดเคล็ดลับ คัดสรรมาแล้วว่ามีประโยชน์ และใช้ได้จริง
ผู้เขียนอานันทยุทธ ทองเลี่ยม, ภาสกร พาเจริญ
189.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160800056
9786160800056
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้เขียนฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745988125
9789745988125
แนะนำการใช้โปรแกรม Greenstone ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่องเมทาดาทา รวมทั้งการสร้างคลังสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆ
ผู้เขียนสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745988095
9789745988095
แนะนำการใช้โปรแกรมOpenOffice.org Calc 3.0 ซึงสามารถรองรับการทำงานคำนวณ การสร้างกราฟรูปแบบต่างๆ และการจัดการข้อมูลจำนวนมาก รองรับการประมวลผลหลากหลายรูป
ผู้เขียนบุญเกียรติ เจตจำนงนุช, บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745988033
9789745988033
แนะนำเทคนิค วิธีการ และแนวทางการออแบบสื่อนำเสนอด้วย OpenOffice.org Impress ซึ่งสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี
ผู้เขียนบุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744433695
9789744433695
คอมพิวเตอร์มีการทำงานอย่างไร? เหตุใดคอมพิวเตอร์จึงประมวลผลได้? คำถามนี้ผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถตอบได้ทุกคน...และหนังสือเล่มนี้มีคำตอบ
ผู้เขียนธีรวัฒน์ ประกอบผล, รศ. , จันทนา ผ่องเพ็ญศรี, รศ.ดร.
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742126308
9789742126308
อ่านง่ายเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ พร้อมตัวอย่างโปรแกรม เวิง(OOP) สำหรับผู้เริ่มต้น ครอ
ผู้เขียนวิทยา สุคตบวร, ผศ.
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742126872
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789740507987
9789740507987
ไรท์แผ่น, ก๊อปปี้แผ่น, แปลงเพลง, ทำได้, เข้าใจง่าย ด้วยตัวเอง
ผู้เขียนสวรรณ์ ขุนพิลึก
89.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741320998
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749560426
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742125950
9789742125950
ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมเพื่อการวัด วิเคราะห์ และควบคุมแบบอัตโนมัติ
ผู้เขียนกิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747640182
9789747640182
โปรแกรมออกแบบวงจรไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ Protel Schematic & PCB Editor
ผู้เขียนบัณฑิต จามรภูติ
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747031003
9789747031003
สุดยอดหนังสือ 3Dเรียนรู้ตั้งแต่สร้างโมเดลพื้นฐานไปจนถึงสร้างชิ้นงานจริง แนะนำเทคนิคการสร้างงาน 3D Animation ระดับมืออาชีพ พร้อมสุดยอด Workshop 4 สีให้
ผู้เขียนอนุรักษ์ ภู่เนตร
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744431646
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749741399
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742298500
230.00
123