สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786165981576
9786165981576
คำอธิบายเรียงมาตรา พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกาและข้อสังเกต อ้างจากหนังสือ คำพิพากษาฎีกาของเนติบัณฑิต ถึงปี ๒๕๖๕ ตอนที่ ๔ และของศาลฎีกา ปี ๒๕๖๔ เล่มที่ ๙
ผู้เขียนสหรัฐ กิติ ศุภการ
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163813343
9786163813343
สะดวก! ด้วยหัวข้อเรื่องทุกมาตรา เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล ทนายความ ตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา อัยการ นักการเมืองท้องถิ่นและระดับประเทศ
ผู้เขียนบุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม
129.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163812971
9786163812971
สะดวก! ด้วยหัวข้อเรื่องทุกมาตรา เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล ทนายความ ตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา อัยการ นักการเมืองท้องถิ่นและระดับประเทศ
ผู้เขียนบุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม
169.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163811714
9786163811714
อัพเดตใหม่ล่าสุด!! สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ด้านการเมือง ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่าง ๆ
ผู้เขียนบุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม
379.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163811486
9786163811486
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีทั้งหมด 279 มาตรา หนังสือเล่มนี้ได้มีการอัปเดตล่าสุดไว้แล้ว นำเสนอในรูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก
ผู้เขียนบุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม
129.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167970509
9786167970509
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ผู้เขียนไพบูลย์ เปียศิริ, ร.ต.อ.
60.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163810823
9786163810823
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดสำหรับการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก
ผู้เขียนบุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม
169.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163824264
9786163824264
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองเฉพราะฉบับที่สำคัญ และถูกนำมาศึกษามากที่สุดเข้าไว้ด้วยกัน โดยได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาให้เข้ากับปัจจุบันที่สุด เพื่อประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั้วไป
ผู้เขียนสุพจน์ กู้มานะชัย
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163829504
9786163829504
หนังสือเล่มนี้ จะตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์อย่างละเอียด
ผู้เขียนกำชัย จงจักรพันธ์, ศ.ดร.
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163214584
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163059956
9786163059956
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
40.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306858
9786167306858
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เเละ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ขอบน้ำตาล
80.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306582
80.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306568
40.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167306360
9786167306360
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศที่ผ่านการออกเสียงลงประชามติของประชาชน
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
80.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748442822
40.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745719224
210.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749220139
590.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749184660
150.00
1