สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786169221968
9786169221968
กฎหมายสำหรับที่พักและโรงแรมขนาดเล็ก
ผู้เขียนวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์, จิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์
550.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140340
9786163140340
แบ่งออกเป็น 3 ภาค รวม 28 บท ประกอบด้วย กำเนิดกฎหมาย หลักกฎหมายทั่วไป การใช้และการตีความ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ เอกเทศสัญญาต่างๆ ฯลฯ
ผู้เขียนทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ศ.ดร.
400.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398884
9786167398884
เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษากฎหมายในเวลาอันจำกัด และผู้ที่มีความสนใจกฎหมายเรื่องใดโดยเฉพาะ
ผู้เขียนทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์, ดร.
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398846
9786167398846
อธิบายหลักการกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ทฤษฏีทางกฎหมายและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ อันเป็นที่มาในการร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542
ผู้เขียนสุธีร์ ศุภนิตย์
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398358
9786167398358
หนังสือตำราที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้เขียนเสาวนีย์ อัศวโรจน์, ดร.
380.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398266
9786167398266
เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษากฎหมายในเวลาอันจำกัด และผู้ที่มีความสนใจกฎหมายเรื่องใดโดยเเฉพาะ
ผู้เขียนทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398129
9786167398129
เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาวิชากฎหมายในเวลาจำกัด และผู้ศึกษาที่มีความสนใจกฎหมายเรื่องใดโดยเฉพาะ
ผู้เขียนทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ดร.
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744663467
9789744663467
เหมาะกับผู้ที่ศึกษากฎหมายในเวลาอันจำกัด และผู้ศึกษาที่มีความสนใจกฎหมายเรื่องโดยเฉพาะ
ผู้เขียนทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ดร.
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745719675
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745719521
360.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745718562
270.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745345096
180.00
1