สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140371
9786163140371
การนำเสนอยังได้มีการสอดแทรกคำถามในระหว่างเนื้อหา เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกการนำเอาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ และมีกล่องข้อความพิเศษเพื่อแสดงการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์
ผู้เขียนชยันต์ ตันติวัสดาการ, รศ.ดร.
500.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318239
9789742318239
ทำไมราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจึงเพิ่มขึ้น? การค้าเสรีเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่? จุลเศรษฐศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่สามารถให้คำตอบที่มีเหตุมีผลต่อคำถามเหล่านี้...
ผู้เขียนธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ, รศ.ดร.
650.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745719804
480.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742317263
650.00
1