สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786169339205
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164820128
9786164820128
นำเสนอองค์ความรู้ของการวิเคราะห์ในงานทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่นิยาม ความสำคัญประเด็นการบริหารเพื่อผลลัพธ์การวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแบบการวิเคราะห์ในงานทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ
ผู้เขียนวุฒิไกร งามศิริจิตต์, ผศ.ดร.
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164820067
9786164820067
ประกอบไปด้วยเนื้อหาซึ่งแบ่งเป็นหมวดการเรียนรู้ต่าง ๆ และกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้ศึกษาได้พิจารณาประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในสถานการณ์ที่สมมติขึ้น เพื่อเป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึงประยุกต์ใช้ในการทำงาน
ผู้เขียนดาวิษา ศรีธัญรัตน์, ผศ.ดร.
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164851504
9786164851504
อะไรเป็นทิศทางที่องค์กรมุ่งไป และจะทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร รู้ว่าอะไรสำคัญ อะไรไม่สำคัญ และจะวัดความสำเร็จได้อย่างไร..
ผู้เขียนกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169314608
9786169314608
ได้ผลทั้งในชีวิตส่วนตัวและธุรกิจการงาน ใช้ในองค์กรชั้นนำใน Fortune 100 และหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลก
ผู้เขียนJeffrey M. Hiatt (เจฟฟรีย์ เอ็ม. ไฮแอตต์)
ผู้แปลจันทร์วิภา พิพัฒนกุล
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164459779
9786164459779
เพราะเรื่องคน เป็นเรื่องใหญ่ ที่จะทำให้ก้าวหน้าได้ ในหน้าที่การงาน เรื่องเล่าอารมณ์ดี มีสาระ HR แถมความฮาให้เล็กน้อย
ผู้เขียนธีรภาพ ตระการผล
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742283629
9789742283629
เป็นข้อมูลตรงที่ได้รับจากผู้สัมภาษณ์งานชั้นยอดที่อยู่ในเครือข่าย การสรรหาบุคลากรอันไร้ผู้ทัดเทียมของกลุ่มบริษัทรีด โดยเสนอเทคนิคการเตรียมความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เขียนJames Reed (เจมส์ รีด)
ผู้แปลฎีฬะ สิทธิคดี
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163652683
9786163652683
เลือกจ้างและเลิกจ้างพนักงานอย่างไรเพื่อให้เขาพาทีมก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ
ผู้เขียนBrian Tracy (ไบรอัน เทรซี่)
ผู้แปลนวพันธ์ ปิยะวรรณกร, บก.
155.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744436450
9789744436450
เล่มแรกในประเทศไทย ที่แนะนำวิธีพัฒนาบุคลากรในโรงงานอย่างเป็นระบบและใช้ได้ผลจริงมาแล้ว!
ผู้เขียนToshimichi Hata (โทชิมิจิ ฮาตะ)
ผู้แปลบัณฑิต โรจน์อารยานนท์, ดร.
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165156158
9786165156158
ในวงการธุรกิจที่ขยายและเติบโต เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เราจึงต้องก้าวให้ทันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ "คน"
ผู้เขียนจารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162850882
9786162850882
"คนเราสร้างได้" แม้ 90% ของพนักงานในโตเกียวดิสนีย์แลนด์จะเป็นพนักงาน Part Time หนังสือเล่มนี้สามารถพัฒนาคุณสู่การเป็น "ผู้นำที่ยอดเยี่ยม" ได้อย่างแน่นอน
ผู้เขียนBunjiro Fukushima (บุนจิโร่ ฟุคุชิมะ)
ผู้แปลสุวรรณา อะระอิ
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160819423
9786160819423
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงประวัติการพัฒนาองค์การ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ตัวแบบการวินิจฉัยปัญหา ตัวแบบการแทรกแซงองค์การ เทคนิคการแทรกแซงระดับบุคคล กลุ่ม ระหว่างกลุ่มและองค์การทั้งหมด ฯลฯ
ผู้เขียนเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, ศ.ดร.
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163440174
9786163440174
เสริมสร้างบุคคลเพื่อให้เกิดอัจฉริยะ อันจะทำให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ
ผู้เขียนสมชาติ กิจยรรยง
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162921926
9786162921926
การสร้าง "คน" สู่การเป็นมือโปรที่จะพาความสำเร็จยิ่งใหญ่เหนือขีดจำกัด
ผู้เขียนชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
270.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162921834
9786162921834
"คน" คือสิ่งมีค่าสูงสุดขององค์กร ที่ทุกองค์กรสามารถสร้างให้ทุกคน "เก่ง" ได้
ผู้เขียนชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162921827
9786162921827
การเลือกคนที่ "ใช่" ในบางครั้งอาจจะไม่ใช่ภายนอกที่ดูดี แต่หมายถึงคนที่สามารถสร้างให้กลายเป็น "คนคุณภาพ" ได้
ผู้เขียนชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165590372
9786165590372
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน โดยเน้นสภาพแวดล้อม บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์...
ผู้เขียนGary Dessler (เกรย์ เดสเลอร์)
ผู้แปลชลิดา กาญจนจูฑะ, มณีรัตน์ จันทรเนตร, จันทวรรณ เปรมประภา, เกื้อจิตร ชีระกาญจน์, ผศ., เอกพงศ์ กิตติสาร, ดร., นพพร ศรีวรวิไล, ดร., ชำนาญ ปิยวนิชพงษ์, ดร.
330.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434944
9789744434944
ให้ระลึกเสมอว่า "เมื่อยืนอยู่เหนือคนอื่น = มีหน้าที่สอนผู้อยู่ข้างล่าง
ผู้เขียนMatsuo Akihito
ผู้แปลสลุภัส เครือกาญจนา, ดร.
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167664736
9786167664736
คมความคิด เเละวิธีสร้างคนเก่ง เเละคนดีในองค์กร ที่ได้รับการยอมรับมาเเล้วทั่วโลก!!!
ผู้เขียนทศ คณนาพร, อานันท์ ชินบุตร, พ.ท.
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167536224
9786167536224
การโค้ชเริ่มต้นการเดินทางเมื่อผู้ได้รับการโค้ช ตั้งคำถามกับตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันตนเองสู่สิ่งที่ดีกว่า สู่ความเป็นตัวตนที่สมบูรณ์แบบที่สุด...
ผู้เขียนเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย, ชอง-ฟรองซัวส์ คูแซง, พจนารถ ซีบังเกิด, อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
189.00
1234