สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786168235003
9786168235003
สรุปหลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับโลจีสติกส์โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมกับสอดแทรกกรณีศึกษา ทำให้อ่านสนุก ไม่น่าเบื่อ คนที่ไม่เคยศึกษาเรื่องโลจิสติกส์มาก่อนก็สามารถเข้าถึงได้
ผู้เขียนสุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164062573
9786164062573
นำเสนอแนวทางการจัดการซับพลายเชนสำหรับธุรกิจบริการเพื่อนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
ผู้เขียนศากุน บุญอิต, ดร.
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744436375
9789744436375
ล้วงลึกถึงความเข้าใจผิด และสิ่งที่ทำผิดต่อๆ กันมาโดยไม่รู้ตัวในการผลิต จากมุมมองและประสบการณ์กว่า 20 ปี ของที่ปรึกษาด้านการผลิตในการให้คำปรึกษามากกว่า 280 บริษัทในญี่ปุ่น
ผู้เขียนKenichi Omi (เคนอิชิ โอมิ), Yoshikazu omi (โยชิคาซุ โอมิ)
ผู้แปลมังกร โรจน์ประภากร, ผศ.ดร.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165590440
9786165590440
สำหรับผู้ที่สนใจแนวคิดเบื้องต้นในการจัดการการผลิตและการดำเนินการ เพื่อนำไปเป็นพื้นฐานความรู้ และประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ผู้เขียนฐิติมา ไชยะกุล
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167060941
9786167060941
หนังสือที่ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่สนใจระบบลีนทุกคนต้องอ่าน
ผู้เขียนTaiichi Ohno
ผู้แปลบุญเสริม วันทนาศุภมาต, ภวัต ปุณยพัฒน์
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744435620
9789744435620
รวบรวมสุดยอดตัวอย่างของกิจกรรมไคเซ็นจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยเอาไว้อย่างครบถ้วน
ผู้เขียนสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167539843
9786167539843
อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชั้นยอดที่สร้างสรรค์โดยบริษัทชั้นนำระดับโลก
ผู้เขียนJames L.Adams (เจมส์ แอล. อดัมส์)
ผู้แปลศิริรัตน์ ณ ระนอง
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434616
9789744434616
การกอบกู้โรงงาน SME ที่ขาดทุนติดต่อกันหลายปี ด้วยการปรับปรุงโรงงานตามหลัก 3 ส แม้แต่พานาโซนิคยังเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษางาน
ผู้เขียนFurushiba Yasuharu (ฟุรุชิบะ ยะซุฮะรุ)
ผู้แปลมังกร โรจน์ประภากร, รศ.ดร.
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434593
9789744434593
เผยเทคนิคการปรับปรุงการผลิตที่ไม่ใช่ชนะคู่แข่ง "แค่ปลายจมูก" แต่ต้อง "ชนะขาด" เพื่อเป้าหมายให้ขายสินค้าได้ใน "ราคาลด 50%" แต่ยังคงคุณภาพและกำไรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
ผู้เขียนYoshihito Wakamatsu (โยชิฮิโตะ วะกะมัตสึ)
ผู้แปลธนัญ พลแสน
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434555
9789744434555
รวมรวบสุดยอดตัวอย่างของกิจกรรมไคเซ็นจากประเทศญี่ปุ่นเเละประเทศไทยเอาไว้อย่างครบถ้วน
ผู้เขียนสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434524
9789744434524
"เบื้องหลังการสร้างชาติ" ด้วยนวัตกรรมที่ผลิบานบนความละมุนละไมของวัฒนธรรม
ผู้เขียนMorinosuke Kawaguchi (โมริโนซุเกะ คาวางุจิ)
ผู้แปลปฏิมา สินธุภิญโญ, ดร.
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434456
9789744434456
อธิบายขั้นตอนเเละวิธีการพื้นฐานอย่างละเอียด นำเสนอตัวอย่างปัญหาที่หลากหลายเกี่ยวกับการจัดการการผลิตเเละโลจิสติกส์
ผู้เขียนระพีพันธ์ ปิตาคะโส, ผศ.ดร.
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434241
9789744434241
Layout ที่เหมาะสม นอกจากจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว ยังหมายถึงต้นทุนที่ลดลง และกำไรที่เพิ่มขึ้นของสถานประกอบการ...
ผู้เขียนMasaki Ogawa
ผู้แปลมังกร โรจน์ประการ, รศ.ดร.
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749873908
370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434166
9789744434166
เหมาะสำหรับนักศึกษา รวมถึงผู้ปฏิบัติงานระดับหัวหน้างาน วิศวกร และผู้บริหาร
ผู้เขียนพิภพ ลลิตาภรณ์, รศ.
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434081
9789744434081
หัวใจสำคัญของการวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานที่ผู้บริหารต้องรู้
ผู้เขียนพิภพ ลลิตาภรณ์, รศ.
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744433961
9789744433961
เชื่อมโยงแนวคิดระหว่างการบริหารธุรกิจ และระบบการผลิตแบบลีน นำเสนอแนวทางภาคปฏิบัติที่ทำได้จริง เพื่อให้เห็นภาพของการนำระบบการผลิตแบบลีนไปใช้สร้างกำไร
ผู้เขียนวิโรจน์ ลักขณาอดิศร, ดร.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749535868
9789749535868
บูรณาการแนวคิด กลยุทธ์ และการประยุกต์เครื่องมือวัดผล สำหรับนักบริหารแห่งสหัสวรรษ
ผู้เขียนโกศล ดีศีลธรรม
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744433770
9789744433770
ตัดสินใจเปลี่ยนสู่ระบบการผลิตแบบลีนที่เป็นสากล ได้อย่างมั่นใจให้องค์กรของคุณเป็นองค์กรคุณภาพที่ลูกค้าพึงพอใจ
ผู้เขียนประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง, สมเจตน์ เพิ่มพูนธัญญะ, พรเทพ เหลือทรัพย์สุข, นพดล อิ่มเอม
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745925908
9789745925908
การวางผนการผลิต...ประสิทธิภาพการดำเนินงาน...การควบคุมการผลิต
ผู้เขียนโกศล ดีศีลธรรม
230.00
123