สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786164458154
9786164458154
คำว่า "คุณภาพ" คำเดียว จะพลิกจาก "ฝันร้าย" ให้กลายเป็น "ฝันดี" ได้ ปรับแนวคิด และจิตสำนึกของทุกคนในองค์กร ให้นึกถึงคำว่าลูกค้าเป็นสำคัญ ทำหน้าที่ของตนในสิ่งที่ควรจะทำ แค่นี้ก็เป็นการรักษาคุณภาพแล้ว
ผู้เขียนพัณณธัญญ์ วิจิตรวงศ์เจริญ
245.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167227696
9786167227696
เจาะลึกให้เห็นภาพการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจโดยใช้การควบรวมกิจการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ผู้เขียนกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, ศ.พิเศษ
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167227702
9786167227702
เจาะลึกให้เห็นภาพการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจโดยใช้การควบรวมกิจการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ผู้เขียนกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, ศ.พิเศษ
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744435668
9789744435668
ตำราและคู่มือการดำเนินงาน TQM สำหรับอุตสาหกรรมไทย ทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการ
ผู้เขียนกิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434319
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167227191
9786167227191
"การควบรวมกิจการ" เป็นกลยุทธ์ธุรกิจหนึ่งที่หลายกิจการนำมาใช้ เพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่ธุรกิจของตน
ผู้เขียนกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434180
9789744434180
เน้นการศึกษาและวิเคราะห์ระบบการวัด สำหรับข้อมูลวัด และข้อมูลนับที่ทันสมัย
ผู้เขียนกิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744433794
9789744433794
แนะแนวทางพร้อมเคล็ดลับ ของการตรวจประเมินที่ Auditor ควรรู้ จากคอลัมน์ยอดฮิต Auditor's Note
ผู้เขียนไอ-อัพ (I-UP)
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749569344
110.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747783162
90.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744432056
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749360262
110.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749211311
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749569917
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749569313
55.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749072776
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748329949
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748329680
340.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748329758
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747721843
280.00
12