สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789742319137
9789742319137
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักวิชาการและผู้ที่สนใจศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโลกของการวิจัยเชิงคุณภาพทางการสื่อสารองค์กร
ผู้เขียนจุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต, รศ.ดร.
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163051844
9786163051844
คู่มือสำหรับนักอ่านผู้ปรารถนาการค้นหาความจริงจากข้อมูลรอบตัว
ผู้เขียนDavid J. Hand (เดวิด เจ. แฮนด์)
ผู้แปลวิโรจน์ รุจิจนากุล
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398532
9786167398532
การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรเล่มนี้เเต่งขึ้นจากผลงานวิจัย บทความ วิชาการ เเละบทความวิจัย รวมทั้งประสบการณ์ตรงของผู้เขียน
ผู้เขียนนภดล ร่มโพธิ์, ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318024
9789742318024
ครอบคลุมทฤษฎีทางสถิติที่เกี่ยวกับการประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมุติฐาน
ผู้เขียนประชุม สุวัตถี, ศ.ดร.
400.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741956708
9789741956708
ปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องอาศัยการคิดและการเรียนรู้ ระบบการศึกษาจึงให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา
ผู้เขียนบุญเลี้ยง ทุ่มทอง
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741956692
9789741956692
การประเมินการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดของการเรียนการสอน
ผู้เขียนชวลิต ชูกำแพง
200.00
1