สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786163812940
9786163812940
รวบรวมข้อสอบนายสิบตำรวจตามประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ครบทุกวิชา พร้อมอธิบายเฉลยอย่างละเอียด กระชับ เข้าใจง่าย ใช้เตรียมสอบได้ทันที
ผู้เขียนภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา
229.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163812575
9786163812575
รวมข้อสอบนายสิบตำรวจตามประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ครบทุกวิชา พร้อมอธิบายอย่างละเอียด กระชับ เข้าใจง่าย ใช้เตรียมสอบได้ทันที
ผู้เขียนภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา
359.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163812179
9786163812179
รวมข้อสอบนายสิบตำรวจตามสประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ครบทุกวิชา พร้อมอธิบายเฉลยอย่างละเอียด กระชับ เข้าใจง่าย ใช้เตรียมสอบได้ทันที
ผู้เขียนภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา
219.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550268
9786167550268
แนวคำถามและเฉลย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์ (ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ วิชาสังคมและจริยธรรม
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164554573
9786164554573
คำถามที่น่าสนใจ คือ ทำไมมีคนจำนวนมากตะบี้ตะบันอ่านหนังสือเพื่อสอบนายร้อย แต่สอบไม่ติด
ผู้เขียนธรรศ เชาว์มานะเดช, ร.ต.ท.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163810908
9786163810908
เตรียมพร้อมสอบนายสิบตำรวจทุกสายงาน ทั้งสายป้องกันและปราบปราม สายอำนวยการและสนับสนุน สายงานเทคนิค และสายงานอื่นๆ อย่างรวดเร็วและมั่นใจ
ผู้เขียนดิษญา ลิ้มตระกูล
249.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162757563
9786162757563
เคล็ดลับที่ต้องรู้ ถ้าอยากเข้าสู่เส้นทางนายร้อย
ผู้เขียนวิธวินท์ อมรสันต์ (ผู้กองคิว), ร.อ.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550213
9786167550213
แนวคำถามและเฉลย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ (ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ วิชาสังคมและจริยธรรม
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550190
9786167550190
ประกอบด้วย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 55, งานสารบรรณ พ.ศ.2556 ฯลฯ
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
330.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550206
9786167550206
แนวคำถามพร้อมเฉลย สำหรับเตรียมสอบนายร้อยตำรวจ
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
299.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550183
9786167550183
รวมแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
299.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550176
9786167550176
สรุปเนื้อหาบางส่วนและลักษณะการถามตอบ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการหาความรู้ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบแข่งขันฯ ต่อไป
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), นพรัตน์ กุลชูมิตร
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550152
9786167550152
(แนวข้อสอบ) ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ (ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยรสารสนเทศ) สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550121
9786167550121
แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ (ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163218223
9786163218223
การนำหลักกฎหมายอาญา และคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ มาสรุปเนื้อหาให้เป็นหมวดหมู่ พร้อมนำหลักกฎหมายและคำพิพากษาดังกล่าว มาแต่งเป็นข้อสอบปรนัยเสมือนจริงประกอบคำตอบพร้อมอธิบายเหตุผลอย่างละเอียด
ผู้เขียนวรวัชร เอี่ยมสุทธิธรรม, ร.ต.ท.
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550015
9786167550015
บริการสมาชิกที่มุ่งมั่นจริงจัง ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตเเละหน้าที่การงาน ร่วมพัฒนาสังคมเเละบ้านเมือง คือความตั้งใจจริงของ บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), นพรัตน์ กุลชูมิตร
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167550008
9786167550008
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547, พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552,...
ผู้เขียนสมาน ธีรศรัณญานนท์, บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169031970
270.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786119031920
9786119031920
สรุปใจความสำคัญของกฎหมายลักษณะพยาน สำหรับผู้ที่เตรียมสอบนายร้อยตำรวจ นายสิบตำรวจทุกท่าน
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), เทพธวัช รุจิราภา
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786119031913
9786119031913
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
190.00
12