สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141699
9786163141699
รวมแบบทดสอบ TU-GET และเฉลยพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด
ผู้เขียนLanguage Institute Thammasat University
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744143471
9789744143471
คู่มือเตรียมสอบ TU-GET ที่สมบูรณ์ที่สุด! อ่านเล่มเดียว เข้าสอบได้ทันที!
ผู้เขียนสุรีรัตน์ ทองอินทร์, ณัฐวิภา วิริยา, ดร.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744143204
9789744143204
คู่มือเตรียมสอบ CU-TEP ที่สมบูรณ์ที่สุด! อ่านเล่มเดียว เข้าสอบได้ทันที! พร้อมสุดยอดกลยุทธ์ทำข้อสอบ CU-TEP ให้ได้คะแนนทะลุ 100++ สุดยอดเคล็ดลับ ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
ผู้เขียนปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์, วรวิช วสาคารวะ, ณัฐวิภา วิริยา, ดร.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165274647
9786165274647
ปรังปรุงเนื้อหาเตรียมพร้อมรับมือ การสอบ GMAT รูปแบบใหม่ เพิ่มรายละเอียดและตัวอย่างข้อสอบ Integrated Reasoning ซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่
ผู้เขียนEugene D. Jaffe, Ph.D., Stephen Hilbert, Ph.D.
ผู้แปลณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318444
9789742318444
จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือ มีตัวอย่างการสร้างตัวแบบสำหรับปัญหาในทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ทำให้ผู้อ่านสามารถสร้างตัวแบบสำหรับปัญหาทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
ผู้เขียนพัชราภรณ์ เนียมมณี, รศ.
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140456
9786163140456
รวมแบบทดสอบ TU-GET และเฉลยพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด
ผู้เขียนสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167380025
9786167380025
บางคนเรียก SMART-II ว่า GMAT ธรรมศาสตร์ แต่เราว่ามีอะไรที่สมาร์ทกว่านั้น พบเทคนิคแบบสมาร์ทๆ และข้อสอบเต็มๆ ถึง 4 ชุด
ผู้เขียนProfessor Team
399.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900925
9789749900925
รวมแนวข้อสอบ TU-GET พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
ผู้เขียนสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742317850
9789742317850
จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือ มีตัวอย่างการสร้างตัวแบบสำหรับปัญหาในทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ทำให้ผู้อ่านสามารถสร้างตัวแบบสำหรับปัญหาทางธุรกิจ...
ผู้เขียนพัชราภรณ์ เนียมมณี, ผศ.ดร.
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742317812
9789742317812
ตำราเล่มนี้พัฒนามาจากประสบการณ์อันยาวนานในการสอนระดับบัณฑิตศึกษาจากงานวิจัยหลายโครงการที่มีการสำรวจด้วยตัวอย่าง
ผู้เขียนประชุม สุวัตถี, ศ.ดร.
275.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742317768
300.00
1