สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160813278
9786160813278
ภายในเล่มประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ การบัญชีต้นทุนช่วงต้นทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ร่วม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการวางแผนและควบคุมของฝ่ายบริหาร
ผู้เขียนเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ, รศ.
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160812448
9786160812448
ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. และปริญญาตรี 3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1
ผู้เขียนเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ, รศ.
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160811656
9786160811656
ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้เขียนเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160803712
9786160803712
อธิบายพื้นฐานและหลักการเกี่ยวกับงบการเงินอย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงความสำคัญของงบการเงินอย่างแท้จริง
ผู้เขียนภาพร เอกอรรถพร, บก.
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160803279
9786160803279
ศึกษาและใช้ประโยชน์ทางการเงิน
ผู้เขียนเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, ผศ.
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123413
9789742123413
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะนักบัญชี ผู้ใช้ข้อมูลบัญชี หรือผู้ที่ต้องทำงานร่วมกับนักบัญชี การทำความเข้าใจในศัพท์แสงทางบัญชีที่ใช้ในชีวิตการทำงานทุก ๆ วัน
ผู้เขียนยรรยง ธรรมธัชอารี
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124359
98.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742121914
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742122263
9789742122263
สร้างแนวคิดและความเข้าใจในการบริหารองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลักการทางบัญชี
ผู้เขียนยรรยง ธรรมธัชอารี
165.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742120443
165.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745349223
550.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745347649
9789745347649
การบัญชีบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน พฤติกรรมของต้นทุนและการประมาณการต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระบบต้นทุนมาตรฐานและงบประมาณยืดหยุ่น...
ผู้เขียนเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745346758
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745346826
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745344518
9789745344518
หลักการเบื้องต้นและกระบวนการต่างๆ ของการจัดทำบัญชี ตั้งแต่แม่บททางการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า...
ผู้เขียนเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745343863
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745123953
9789745123953
ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ผลกำไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนในทางธุรกิจอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรม...
ผู้เขียนชูเวช ชาญสง่าเวช
ผู้แปลดร.ชูเวช ชาญสง่าเวช
195.00
1