สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802166
9786160802166
การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม
ผู้เขียนธารีทิพย์ ทากิ, ผศ.
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124168
9789742124168
ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ของผู้เขียนอย่างแท้จริงภาษาที่ใช้เป็นภาษาง่ายๆ สามารถนำเนื้อหาไปประยุกต์ใช้กับทุกธุรกิจและทุกตำแหน่งหน้าที่
ผู้เขียนสุพจน์ กฤษฎาธาร, ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ.
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124366
98.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123772
9789742123772
หากคุณมีข้อสังสัยเหล่านี้ในงานบริการของคุณ สร้างระบบบริการให้เป็นเลิศได้อย่างไร จะจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างไร เราสามารถสร้างบริการให้ลูกค้าประทับใจได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ!
ผู้เขียนพิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745346659
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745127081
375.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745123540
265.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745100558
9789745100558
เปลี่ยนแปลงลูกค้าจรของคุณให้เป็นลูกค้าที่กลับมาหาคุณตลอดชีวิต
ผู้เขียนพิเชษฐ สิทธอำนวย
169.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745102484
98.00
1