สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160839308
9786160839308
ตะลุยแนวข้อสอบกว่า 850 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาการสอบครบถ้วน เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด เข้าใจและนำไปใช้ได้จริง
ผู้เขียนกนิษฐ์ ภาณุสัณห์
159.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160837779
9786160837779
ตะลุยข้อสอบกว่า 375 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดด้วยเทคนิค Bar Model และเทคนิคของ สสวท. เน้นโจทย์การคิดวิเคราะห์ เป็นลำดับขั้นตอน ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และบทสุดท้ายเพิ่มเติมโจทย์ภาษาอังกฤษ
ผู้เขียนพิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร
270.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160836314
9786160836314
เตรียบสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท. ป.1-3) เตรียมความพร้อม เสริมทักษะความรู้คณิตศาสตร์ให้แข็งแกร่ง
ผู้เขียนพิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160835706
9786160835706
คู่มือเตรียมสอบ O-NET สำหรับเด็กประถม เพื่อช่วยลับคมสมองก่อนประลองในสนามจริง
ผู้เขียนฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษและภาษาไทย สำนักพิมพ์ฟุกุโร
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160831586
9786160831586
Fundamental Subject for Primary Students : Visual Arts Based on the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008)
ผู้เขียนAcademic Department, SE-EDUCATION
130.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160830060
9786160830060
Fundamental Subject for Primary Students : Visual Arts Based on the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008)
ผู้เขียนAcademic Department, SE-EDUCATION
130.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160828944
9786160828944
Fundamental Subject for Primary Students : Visual Arts Based on the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008)
ผู้เขียนAcademic Department, SE-EDUCATION
130.00
รูปภาพสินค้า รหัส5524300001536
5524300001536
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา ฝึกพื้นฐานการคิดเป็นแผนภาพ เข้าใจการตีความ ประมวลข้อมูล และลำดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหา เสริมเชาว์ปัญญาผ่านการแก้โจทย์ที่หลากหลาย
ผู้แปลฝ่ายวิชาการคณิตศาสตร์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส5524300001529
5524300001529
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา ฝึกพื้นฐานการคิดเป็นแผนภาพ เข้าใจการตีความ ประมวลข้อมูล และลำดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหา เสริมเชาว์ปัญญาผ่านการแก้โจทย์ที่หลากหลาย
ผู้เขียนLi Fanglan (หลี่ฟางหลาง)
ผู้แปลฝ่ายวิชาการคณิตศาสตร์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส5524300001512
5524300001512
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา ฝึกพื้นฐานการคิดเป็นแผนภาพ เข้าใจการตีความ ประมวลข้อมูล และลำดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหา เสริมเชาว์ปัญญาผ่านการแก้โจทย์ที่หลากหลาย
ผู้เขียนLi Fanglan (หลี่ฟางหลาง)
ผู้แปลฝ่ายวิชาการคณิตศาสตร์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส5524300001505
5524300001505
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา ฝึกพื้นฐานการคิดเป็นแผนภาพ เข้าใจการตีความ ประมวลข้อมูล และลำดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหา เสริมเชาว์ปัญญาผ่านการแก้โจทย์ที่หลากหลาย
ผู้เขียนLi Fanglan
135.00
รูปภาพสินค้า รหัส5524300001482
5524300001482
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา ฝึกพื้นฐานการคิดเป็นแผนภาพ เข้าใจการตีความ ประมวลข้อมูล และลำดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหา เสริมเชาว์ปัญญาผ่านการแก้โจทย์ที่หลากหลาย
ผู้เขียนLi Fanglan (หลี่ฟางหลาง)
ผู้แปลฝ่ายวิชาการคณิตศาสตร์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส5524300001499
5524300001499
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา ฝึกพื้นฐานการคิดเป็นแผนภาพ เข้าใจการตีความ ประมวลข้อมูล และลำดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหา เสริมเชาว์ปัญญาผ่านการแก้โจทย์ที่หลากหลาย
ผู้เขียนLi Fanglan (หลี่ฟางหลาง)
ผู้แปลฝ่ายวิชาการคณิตศาสตร์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
135.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160831203
9786160831203
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้เขียนChailee Chan, Peter M. Clutterbuck, Star Publishing
ผู้แปลน้ำฝน แสงเป๋า
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160831197
9786160831197
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้เขียนChailee Chan, Peter M. Clutterbuck, Star Publishing
ผู้แปลน้ำฝน แสงเป๋า
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160831159
9786160831159
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้เขียนChailee Chan, Mel Terry, Star Publishing
ผู้แปลอรุโณทัย เขตหาญ
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160831180
9786160831180
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้เขียนChailee Chan, Peter M. Clutterbuck, Star Publishing
ผู้แปลพรนภัส วงษ์ประกอบ
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160831166
9786160831166
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้เขียนChailee Chan, Mel Terry, Star Publishing
ผู้แปลอรุโณทัย เขตหาญ
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160831173
9786160831173
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้เขียนChailee Chan, Peter M. Clutterbuck, Star Publishing
ผู้แปลพรนภัส วงษ์ประกอบ
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160832798
9786160832798
จัดเต็มแนวข้อสอบ 355 ข้อ เสริมด้วย Tip เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ มีเฉลยพร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ สรุปเนื้อหาบทสนทนาครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่ออกสอบ ฝึกสนทนาได้คล่องขึ้นจากรูปประโยคต่าง ๆ ที่ใช้บ่อย
ผู้เขียนกนิษฐ์ ภาณุสัณห์ (คุณครูแม่ไก่)
159.00
123