สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160830619
9786160830619
ผลงานที่เกิดจากการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียน ซึ่งได้ศึกษา ค้นคว้า และทำงานวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง
ผู้เขียนน้ำฝน อัศวเมฆิน, ผศ.ดร.
259.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160800056
9786160800056
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้เขียนฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742126308
9789742126308
อ่านง่ายเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ พร้อมตัวอย่างโปรแกรม เวิง(OOP) สำหรับผู้เริ่มต้น ครอ
ผู้เขียนวิทยา สุคตบวร, ผศ.
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742126872
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742125950
9789742125950
ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมเพื่อการวัด วิเคราะห์ และควบคุมแบบอัตโนมัติ
ผู้เขียนกิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742120061
9789742120061
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการทำวิจัย ในส่วนปฏิบัติที่เกี่ยวกับการนำโปรแกรม SPSS for Windows
ผู้เขียนประกายรัตน์ สุวรรณ
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742120016
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745344426
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745343443
75.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745343283
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745343122
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745342774
80.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745341685
285.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745128163
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745128644
850.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745126190
795.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745126695
470.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745125780
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745094260
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745100626
195.00
12