สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789742125363
9789742125363
อาริสโตเติล ผู้บุกเบิกเส้นทางวิทยาศาสตร์ อาร์คีเมเดส นักประดิษฐ์ผู้พลิกโฉมโลก
ผู้เขียนมาซาคะสึ ยามาซากิ
115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742125424
9789742125424
กูลีเอลโม มาร์โคนี ผู้ประดิษฐ์เครื่องสื่อสารไร้สาย ก็อตลีบ เดมเลอร์ ผู้ประดิษฐ์รถยนต์รายแรกของโลก พี่น้องตระกูลไรต์ ผู้สร้างเครื่องบินลำแำรกของโลก
ผู้เขียนมาซาคะสึ ยามาซากิ
ผู้แปลเมธินี หงษ์ศรีจินดา
115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742125417
9789742125417
ชาร์ลส์ ดาร์วิน ผู้ตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลุยส์ ปาสเตอร์ ผู้พิชิตเชื้อโรคเพื่อมวลมนุษย์
ผู้เขียนมาซาคะสึ ยามาซากิ
ผู้แปลวีระพงศ์ เกียรติสุนทร, ดร.
115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742125400
9789742125400
เซอร์เฮนรี เบสเซเมอร์ผู้บุกเบิกยุคสมัยของเหล็กฮาร์เบอร์ ผู้ค้นพบกระบวนการผลิตแอมโมเนีย เอดิสัน นักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลก
ผู้เขียนมาซาคะสึ ยามาซากิ
ผู้แปลสุณีพร นุรักษ์
115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742125394
9789742125394
แบลล์ ปาสกาล ผู้เปิดโลกวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ เซอร์ไอแซก นิวตัน ผู้สร้างความสมบูรณ์ให้กับวิทยาศาสตร์ยุคใหม่
ผู้เขียนมาซาคะสึ ยามาซากิ
ผู้แปลยุวดี เชี่ยววัฒนา, ดร., อธิปัตย์ บำรุง, ดร.
115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742125370
9789742125370
เลโอนาร์โด ดาวินชี อัจฉริยบุคคลยุคฟื้นฟูศิลปวิทยยา นิโคเลาส์ โคเพอร์นิคัส ผู้ปฏิวัติความเชื่อเรื่องเอกภพ
ผู้เขียนTadaaki Kimoto (ทาดาอะกิ คิโมโตะ), Masakatsu Yamazaki (มาซาคะสึ ยามาซากิ)
ผู้แปลจิรนันท์ ผู้พัฒน์, อธิปัตย์ บำรุง, ดร.
115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742125387
9789742125387
กาลิเลโอ กาลิเลอี ผู้วางรากฐานแห่งความคิดเชิงวิทยาศาสตร์:วิลเลียม ฮาร์วีย์ ผู้พิสูจน์ว่าเลือดในร่างกายหมุนเวียนเป็นระบบปิด
ผู้เขียนมาซาคะสึ ยามาซากิ, ทาดาอะกิ คิโมโตะ
ผู้แปลพิชาญ พิชัยณรงค์, ดร., อธิปัตย์ บำรุง, ดร.
115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742125448
115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745349544
1,100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745342071
125.00
12