สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398044
9786167398044
เน้นภาพรวมและการเข้าใจเบื้องต้น ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา นักสังคมสงเคราะห์ และผู้สนใจงานด้านนี้
ผู้เขียนวันทนีย์ วาสิกะสิน, รศ. , สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์, รศ. , กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, รศ.ดร.
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169051749
9786169051749
จุดเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของประวัติศาสตร์อนาคต!
ผู้เขียนชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900956
9789749900956
พัฒนาจากเอกสารคำสอนในหลายวิชา ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก
ผู้เขียนกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, ดร.
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169051725
9786169051725
สุนทรียศาสตร์ วัฒนธรรมสมัย
ผู้เขียนทัศนีย์ บุนนาค
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167008073
9786167008073
ข้อมูลจากงานวิจัยถึงตัวตนและค่านิยมของคน Gen Y เพื่อช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างถูกจุด
ผู้เขียนจุดประกายข่าว สนพ.กรุงเทพธุรกิจ, กอง บก.
255.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900390
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741955350
9789741955350
ซึมซับภาพความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัฒนธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ของชาติที่สืบสานกันมาจนถึงปัจจุบัน
ผู้เขียนบุญยงค์ เกศเทศ
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745719897
9789745719897
หนังสือตำราที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้เขียนยศ สันตสมบัติ, ศ.ดร.
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749754764
9789749754764
ในบุคลิกใหม่จำใจ แต่กลับทำได้ถึงใจเพื่อ มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคแท้ๆ
ผู้เขียนรสนา โตสิตระกูล
58.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747670868
9789747670868
โปรดอ่านหนังสือเล่มนี้ ก่อนเลือกสามีทุกครั้ง
ผู้เขียนปิยะพันธ์ ปิงเมือง, พ.ต.อ. ดร.
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748821405
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742991005
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747155938
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749490532
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749490525
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749535578
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745719590
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749378724
9789749378724
-
ผู้เขียนทีมข่าว
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745718395
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747835281
180.00
1234