สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140425
9786163140425
นำเสนอสาระ ประเด็น ขอบเขตความสนใจและมโนทัศน์พื้นฐานของมานุษยวิทยาวัฒนธรรมสำหรับผู้สนใจทั่วไป และเพื่อใช้เป็นตำราพื้นฐานประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาในวิชามนุษย์กับสังคม มานุษยวิทยาเบื้องต้น
ผู้เขียนยศ สันตสมบัติ, ศ.ดร.
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742281335
9789742281335
บทวิจารณ์เรียกสติกลางสถานการณ์วิกฤติ กระตุกให้ฉุกคิดสู่หนทางหลุดพ้นจากภาวะไร้ปัญญาโดยพลัน
ผู้เขียนไสว บุญมา, ดร.
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742474904
9789742474904
ภาพลวงของความเป็นจริงแบบที่เผชิญหน้ากันอย่างเดียว ได้ลดทอนมนุษย์และบดบังเสรีภาพที่จะคิดของผู้ที่เผชิญหน้ากัน
ผู้เขียนAmartya Sen (อมารตยา เซ็น)
ผู้แปลศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169118121
9786169118121
คู่มือเตือนภัยรอบตัว รู้ทันหลากกลอุบาย จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยสังคม
ผู้เขียนเสงี่ยม บุญจันทร์, โสภณ พรโชคชัย, ดร., กมล เกียรติเรืองกมลา, ดร., นิลวรรณ จิรารัตน์วัฒนา
119.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742280987
9789742280987
สืบลึก คดีร้อน เบื้องหลังการไล่ล่าอาชญากร ปฏิบัติการแบบถึงกึ๋นของตำรวจไทย
ผู้เขียนวัสยศ งามขำ
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163058430
9786163058430
มุมมองใหม่เพื่อยืนยันว่า 'สุขภาพ' ของผู้คน สังคม และประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับ 'ความเท่าเทียม' ในสังคม
ผู้เขียนRichard Wilkinson (ริชาร์ด วิลกินสัน), Kate Pickett (เคท พิคเก็ตต์)
ผู้แปลสฤณี อาชวานันทกุล
345.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742473891
9789742473891
ความสามารถที่จะจินตนาการถึงสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในความท้าทายของโลกที่เป็นจริง แต่ก็สามารถทำให้สิ่งที่ยังไม่มีเกิดขึ้นได้
ผู้เขียนJohn Paul Lederach (จอห์น พอล เลเดอรัค)
ผู้แปลสดใส ขันติวรพงศ์
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167536187
9786167536187
สปิริตแห่งการเป็นสังคมที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน จะทำให้เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้
ผู้เขียนประเวศ วะสี, ศ.น.พ.
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162051180
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169070764
9786169070764
ค้นหาความหมาย ปรัชญา และวิวาทะว่าด้วย "ความยุติธรรม" ในทุกมิติ ผ่านตัวอย่างร่วมสมัยในชีวิตจริง
ผู้เขียนMichael J. Sandel
ผู้แปลสฤณี อาชวานันทกุล
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162440212
9786162440212
1 ทศวรรษกับ 30 บทความคัดสรร ถ่ายทอดมุมมองแตกต่างอย่างตรงไปตรงมา เล่าเรื่องธรรมดาที่สังคมไม่ควรยอมปล่อยให้ธรรมดา
ผู้เขียนประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, น.พ.
145.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398440
9786167398440
นำเสนอทักษะในงานสังคมสงเคราะห์ในแง่ของการสร้างและพัฒนาทักษะ
ผู้เขียนสุรางค์รัตน์ วศินารมณ์
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169051787
9786169051787
ไทย ไทย เปลี่ยนไปไม่มาก ไทย ไทย ตัวใครตัวมัน เศรษฐกิจล่มสลาย ต่างชาติเข้ามาครองประเทศ ผู้คนไร้ความหวัง ผลิตผลทางเกษตร มีค่าประดุจทองคำ
ผู้เขียนชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, Christian Birkholz
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398495
9786167398495
หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาด้านนโยบายสังคม การถกเถียงเรื่องความหมายและองค์ประกอบพื้นฐาน ซึ่งจะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสังคมกับสวัสดิการสังคม
ผู้เขียนกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, ดร.
145.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398471
9786167398471
ปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการรายกรณี สำหรับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ผู้เขียนสุรางค์รัตน์ วศินารมณ์, รศ.
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169007432
9786169007432
ปล้น จี้ มอมยา ข่มขืน แอบถ่าย และอีกหลากหลายภัยใกล้ตัวที่ผู้หญิงทุกคนไม่ควรมองข้าม
ผู้เขียนนพวรรณ ผูกเกษร, ร.ต.อ.หญิง
225.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162050190
9786162050190
รับประกันได้ว่า หนังสือเล่มนี้จะท้าทายทฤษฎีของคุณเรื่องวิวัฒนาการของโลกในอีกหลายปีที่จะมาถึงนี้...
ผู้เขียนGeorge Friedman (จอร์ช ฟรีดแมน)
ผู้แปลเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ศ.ดร.
235.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167283142
9786167283142
ภัยร้ายมีอยู่รอบกาย เกิดขึ้นได้ทุกวัน เรียนรู้เพื่อความเท่าทัน ฝึกไว้เพื่อป้องกันตัว
ผู้เขียนปราบ ประกาศิต, บก.
80.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169007999
9786169007999
ความคิดเห็นที่แตกต่าง จะเป็นเครื่องช่วยปลุกจิตสำนึกของคนไทย ให้มีความสนใจที่จะพิจารณาปัญหาและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสังคมไทยโดยรอบด้าน
ผู้เขียนวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, ดร.
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167061603
9786167061603
สมดุลแห่งพลัง ที่สร้างปฏิหาริย์การแก้ปัญหามาแล้วทั่วโลก
ผู้เขียนAdam Kahane (อดัม คาเฮน)
ผู้แปลสันติ กนกธนาพร, สุมิท แช่มประสิทธิ์
195.00
1234