สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786164235816
9786164235816
เศรษฐศาสตร์เป็นยาขมหม้อใหญ่สำหรับหลายคน ทั้งภาษาที่ไม่คุ้นชิน และสมการคณิตศาสตร์ที่ชวนสับสน หนังสือเล่มนี้จึงได้ตัดเนื้อหาที่ซับซ้อนเกินความจำเป็นออก และเปลี่ยนคำอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น
ผู้เขียนเต็มยศ ปาลเดชพงศ์, ดร., กำพล อดิเรกสมบัติ, ดร., สมภพ พัฒนอริยางกูล, ดร.
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164138742
9786164138742
นี่คือหนังสือที่จะเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ "ความมั่งคั่ง" ที่คนทั่วๆ ไปมักจะเข้าใจกัน ไปอย่างสิ้นเชิง
ผู้เขียนอดัม สมิธ
ผู้แปลกฤตณัฐ ธรรมาภิบาลจิต
369.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160826766
9786160826766
วิเคราะห์เศรษฐกิจด้วยหลักเศรษฐศาสตร์อย่างกระชับ และเข้าใจง่าย
ผู้เขียนวรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163501738
9786163501738
การคิดใหม่ถึงความหวัง และความเสี่ยงในยุคเครือข่ายอัจฉริยะ นี่คือหนังสือที่ไม่เหมือนใคร เสริมด้วยเนื้อหาที่ไม่มีใครเหมือนมาก่อน
ผู้เขียนDon Tapscott
ผู้แปลพรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์
325.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742282837
9789742282837
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนจะช่วยให้ประเทศก้าวหน้า แต่เราจะทำอย่างไรเมื่อประเทศเพื่อนบ้าน กำลังหายใจรถต้นคอ
ผู้เขียนเกษมสันต์ วีระกุล
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160823543
9786160823543
หลักเศรษฐศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัด
ผู้เขียนวิน เตชะเคหะกิจ, ดร.น.พ.
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742282318
9789742282318
หนังสือเล่มนี้ได้ประมวลข้อมูลและสถานการณ์สำคัญๆ ที่ส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย ชี้ให้เห็นแนวโน้มการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงของเอเชียจากนี้ไปอีกหลายสิบปี
ผู้เขียนคริสโตเฟอร์ บอลดิง, บก., รีนา มาร์วาห์, บก., พงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล, บก.
395.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167885063
9786167885063
ไขความในอดีต ที่สามารถใช้เป็นแสงส่องทางสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในปัจจุบัน
ผู้เขียนRobert C. Allen (โรเบิร์ต ซี. อัลเลน)
ผู้แปลสมคิด พุทธศรี, ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์
265.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167536484
9786167536484
พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก-ไทยกำลังเปลี่ยนทิศ กระบวนทัศน์ แนวคิด ต้องเกาะเกี่ยวกระแสหลักไม่ตกขอบเวทีโลก
ผู้เขียนอนุสรณ์ ธรรมใจ, ดร.
198.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160818655
9786160818655
แล้วคุณจะรู้ว่า ทำไมทฤษฎีวิวัฒนาการ ของ "ชาร์ลส์ ดาร์วิน" จึงอธิบายพฤติกรรมการแข่งขันได้ดีกว่าทฤษฎีมือที่มองไม่เห็น ของ "อดัม สมิท"
ผู้เขียนRobert H. Frank (โรเบิร์ต เอช. แฟรงก์)
ผู้แปลเอกอรุณ อวนสกุล, ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163354907
9786163354907
หลากหลายเรื่องราว หลากหลายคำตอบ "เรียนรู้ัอดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต"
ผู้เขียนพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ, ศิริพล ยอดเมืองเจริญ
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167536439
9786167536439
การเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของชีวิตและระบบสังคมนิเวศของโลก และมีปัญญาในการแก้ไขและพัฒนาประเทศให้ดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ยั่งยืน มีสันติสุขอย่างแท้จริงได้
ผู้เขียนวิทยากร เชียงกูล, รศ.
209.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163215178
9786163215178
เศรษฐศาสตร์เป็นยาขมหม้อใหญ่สำหรับหลายคน ทั้งภาษาที่ไม่คุ้นชิน และสมการคณิตศาสตร์ที่ชวนสับสน หนังสือเล่มนี้จึงได้ตัดเนื้อหาที่ซับซ้อนเกินความจำเป็นออก และเปลี่ยนคำอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น
ผู้เขียนเต็มยศ ปาลเดชพงศ์, ดร., กำพล อดิเรกสมบัติ, ดร., สมภพ พัฒนอริยางกูล, ดร.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167536255
9786167536255
บริบทของบรากฏการณ์ที่ชี้ชะตาบ้านชะตาเมือง
ผู้เขียนไสว บุญมา, ดร.
215.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167536279
9786167536279
ศาสตร์แขนงใหม่กู้วิกฤติโลก
ผู้เขียนประวิทย์ เรืองศิริกูลชัย
189.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318154
9789742318154
เป็นตำราเน้นด้านทฤษฏีการชัก(สุ่ม)ตัวอย่าง เป็นการเสริมด้านทฤษฏีตามเนื้อหาที่ปรากฏในตำราเรื่อง "การสำรวจด้วยตัวอย่าง : การชักตัวอย่างและการวิเคราะห์"...
ผู้เขียนประชุม สุวัตถี, ศ.ดร.
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162440120
9786162440120
หนทางสู่ความยั่งยืนจากนวัตกรรมและการประกอบการสังคม
ผู้เขียนTania Ellis (ทาเนีย เอลลิส)
ผู้แปลนันทิยา เล็กสมบูรณ์
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169070726
9786169070726
เหมาะสำหรับพกพาไว้หยิบอ่าน ยามกระหายความรู้เกี่ยวกับ "ที่มา" "ที่เป็น" และ "ที่ไป"
ผู้เขียนJames Fulcher (เจมส์ ฟุลเชอร์)
ผู้แปลปกรณ์ เลิศเสถียรชัย
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398372
9786167398372
รวบรวมประเด็นสำคัญทางเศรษฐศาสตร์ แบบอ่านง่าย ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
ผู้เขียนชวินทร์ ลีนะบรรจง, รศ.ดร.
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398365
9786167398365
มีการสอดแทรกกรณีศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อผู้อ่านในการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดของแต่ละกรณีศึกษา
ผู้เขียนชนินทร์ มีโภคี
250.00
12345