สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801541
85.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801046
9786160801046
คู่มือการวัดขั้นพื้นฐาน สำหรับงานอุตสาหกรรม
ผู้เขียนอำพัน เมธนาวิน
155.00
รูปภาพสินค้า รหัส5225800000073
5225800000073
เล่มเดียวจบ! อัดแน่นเต็มเล่ม... ครบทุกโครงงาน
ผู้เขียนศิริสาร เขตปิยรัตน์, บก.
275.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802005
9786160802005
พื้นฐานการคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และทฤษฎีการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ผู้เขียนชัด อินทะสี
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746861052
9789746861052
เหมาะสำหรับช่างเทคนิค และวิศวกรเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไป
255.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746861045
9789746861045
เหมาะสำหรับช่างเทคนิค และวิศวกรเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไป
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744013262
9789744013262
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี และผู้ที่สนใจทั่วไป
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801558
9786160801558
ฉบับพิเศษ ชุดแหล่งจ่ายไฟสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เขียนกองบรรณาธิการหนังสือพิเศษด้านอิเล็กทรอนิกส์
85.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801985
9786160801985
เหมาะสำหรับผู้ศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เขียนศักรินทร์ โสนันทะ
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801527
9786160801527
เรียนรู้การออกแบบด้วยตนเองกับหนังสือเล่มนี้
ผู้เขียนกองบรรณาธิการหนังสือพิเศษด้านอิเล็กทรอนิกส์
85.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801534
9786160801534
สาระล้วนๆ ของสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
ผู้เขียนกองบรรณาธิการหนังสือพิเศษด้านอิเล็กทรอนิกส์
85.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434159
9789744434159
รวมพื้นฐานภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อการใช้งานหม้อไอน้ำอย่างปลอดภัยและประหยัดเชื้อเพลิง
ผู้เขียนจรัล จิรวิบูลย์
380.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801107
9786160801107
ให้ความรู้พื้นฐานตลอดจนการประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการสั่นสะเทือนเชิงกล...
ผู้เขียนหทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ดร.
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160800643
9786160800643
ตรงตามหลักสูตรของอาชีวศึกษา เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนสุรสิทธิ์ แก้วพระอินทร์
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786111200164
9786111200164
อธิบายพื้นฐานและหลักการของระบบ RFID ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์...
ผู้เขียนปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์, ผศ.ดร. , วีระศักดิ์ ชื่นตา, สัญญา ควรคิด, วิโรจน์ บัวงาม, หฤทัย ดิ้นสกุล
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786161200060
9786161200060
รวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงวิชาการด้านโลหะวิทยา อันเกิดจากงานวิจัยเป็นหลัก
ผู้เขียนจอห์น โทมัส แฮรี่ เพียร์ซ, ดร. , อุมารินทร์ พงศ์โสภิตานันท์, ธนาภรณ์ โกราษฎร์
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801008
9786160801008
แนะนำให้รู้จัก PLC, การติดตั้งและออกแบบระบบ, ความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิตอล
ผู้เขียนบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169031819
9786169031819
คุณพร้อม... ที่จะบินหรือยัง? หากคุณมีฝัน... ตามผมมา!
ผู้เขียนวีรชน นรานุต, น.อ.ท.
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160800360
9786160800360
สุดยอดคัมภีร์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ สรุปสูตรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เขียนชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169031802
9786169031802
เที่ยวบินอันยาวนานกว่า 7 วัน จากออสเตรีย...สู่กรุงเทพฯ ข้ามน้ำ ข้ามทะเล ข้ามทะเลทราย กับภารกิจอันท้าทายชิ้นใหม่ของ Airy
ผู้เขียนภฤศ เรืองพระยา (Airy)
199.00