สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789747197570
9789747197570
ใช้เป็นแนวทางในการทำงานด้านการก่อสร้าง ได้เข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อป้องกันหรือลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น...
ผู้เขียนคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วสท.
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747197662
9789747197662
เป็นแนวทางสำหรับการทำงานให้เกิดความปลอดภัย พร้อมกับเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านไฟฟ้าแรงสูง
ผู้เขียนคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747197440
9789747197440
เป็นแนวทางให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้รับผิดชอบในการจัดการโครงการก่อสร้างในการจัดทำแบบสร้างจริงและคู่มือผู้ใช้งานตลอด...
ผู้เขียนคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746861113
9789746861113
เหมาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับอากาศ วิศวกร ช่างเทคนิค สถาปนิก และผู้ที่สนใจทั่วไป
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746861106
9789746861106
เหมาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับอากาศ ไม่ว่าจะเป็น วิศวกร ช่างเทคนิค สถาปนิก และผู้ที่สนใจทั่วไป
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802975
9786160802975
เป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า หรือหลักไฟฟ้าเบื้องต้น
ผู้เขียนประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749901762
9789749901762
สารพัดวิธีใช้รถแบบเน้นประหยัด ขับให้ได้ประโยชน์ ใช้งานคุ้มค่า ดูแลรักษาแบบช่างมืออาชีพด้วยตนเอง
ผู้เขียนนายประโยชน์
145.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746861090
9789746861090
รวบรวมบทความทางเทคนิคและวิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุจากวารสารเทคนิค
245.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746861083
9789746861083
รวบรวมบทความทางเทคนิคและวิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุจากวารสารเทคนิค
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747810592
9789747810592
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี และผู้ที่สนใจทั่วไป
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160803040
9786160803040
ไขปริศนาความลับของวงจรจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งอย่างหมดเปลือก พร้อมตัวอย่างวงจรพื้นฐาน ตารางการคำณวณ และวิธีการสร้างอย่างง่าย
ผู้เขียนเทอด เจริญกูล
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802708
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802494
9786160802494
สนุกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ตามโจทย์
ผู้เขียนโกวิท โซวสุวรรณ
65.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434203
9789744434203
เหมาะสำหรับ ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิค วิศวกรไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสถานประกอบการ และสามารถใช้ประกอบการเรียน
ผู้เขียนลือชัย ทองนิล
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167312071
9786167312071
The Best Timepiece Magazine in Thailand
ผู้เขียนSubewong Kaewthiparat, Chief ED.
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801428
9786160801428
ครอบคลุมทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ศึกษามีแนวคิดและความเข้าใจถึงพฤติกรรมของวงจรได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
ผู้เขียนชัด อินทะสี
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746861076
9789746861076
เหมาะสำหรับช่างเทคนิค และวิศวกรทางด้านเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไป
235.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746861069
9789746861069
เหมาะสำหรับช่างเทคนิค และวิศวกรทางด้านเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไป
215.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747197655
9789747197655
มีเนื้อหาครอบคลุม สอดคล้องกับความทันสมัยของเทคโนโลยีการก่อสร้าง
ผู้เขียนอรุณ ชัยเสรี
600.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747197648
9789747197648
หนัวสือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือสำหรับวิศวกรผู้ออกแบบอาคารเหล็กขี้นรูปเย็น เพื่อให้ได้อาคารที่มีความปลอดภัยและประหยัด
225.00