สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789746861205
9789746861205
เหมาะสำหรับช่างเทคนิค เเละวิศวกลเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ เเละผู้สนใจทั่วไป
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160809615
9786160809615
พื้นฐานความรู้สำหรับวิศวกรระบบป้องกัน
ผู้เขียนสุชาติ ปรีชาธร
330.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746861199
9789746861199
เหมาะสำหรับช่างเทคนิค เเละวิศวกลเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ เเละผู้สนใจทั่วไป
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434579
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160805624
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160805136
9786160805136
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ จัดเป็นส่วนประกอบ ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม ระบบควบคุม กระบวนการ ทางอุตสาหกรรม หรือเเม้เเต่ในชีวิตประจำวันของเรา
ผู้เขียนวิศรุต ศรีรัตนะ, รศ.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746861182
9789746861182
เหมาะสำหรับช่างเทคนิค เเละวิศวกรเครื่องกล เเละผู้ที่สนใจทั่วไป รวมบทความจากวารสาร เทคนิค EC
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160804153
9786160804153
ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160804900
9786160804900
ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับปวส. และปริญญาตรี 3104-2008 การส่งและจ่ายไฟฟ้า
ผู้เขียนชัด อินทะสี, ดร.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746861175
9789746861175
เหมาะสำหรับช่างเทคนิค เเละวิศวกรทางด้านเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรม เเละผู้สนใจทั่วไป
305.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167312224
9786167312224
รวบรวมทุก ศิลปะ วัฒนธรรม และงานฝีมือแห่งเรือนเวลาจากงาน SIHH 2011 / GTE 2011 / INDEPENDENT SHOWS
ผู้เขียนGM Watch, GM Multimedia, Public Company Limited
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744967077
9789744967077
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรีและผู้ที่สนใจทั่วไป
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789740328391
9789740328391
ครบทุกเรื่องของ CCTV ที่อยากรู้ จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงทันสมัยกับเทคโนโลยีล่าสุดของระบบ CCTV และ Storage นำเสนอเข้าใจง่าย ตรงประเด็น...
ผู้เขียนอภิรัตน์ บางศิริ
229.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802036
9786160802036
ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
ผู้เขียนศิริชัย ต่อสกุล, ดร., อนุชา วัฒนาภา
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746861151
9789746861151
รวบรวมบทความจากวารสารเทคนิค เหมาะสำหรับช่างเทคนิค และวิศวกรทางด้านเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ สิ่งแวดล้อม และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนบริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส5225800000080
5225800000080
พบโครงงานเครื่องเสียง ไมโครโปรเซสเวอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องควบคุม เครื่องมือป้องกันภัย
ผู้เขียนศิริสาร เขตปิยรัตน์, กอง บก.
275.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167536026
9786167536026
รวมแนวคิดสำหรับต่อยอดธุรกิจคิดดีใจดีเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง
ผู้เขียนสุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์
209.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162440014
9786162440014
ไอเดียใหม่ นวัตกรรมใหม่ ปรากฏการณ์ใหม่ ที่จะพลิกโฉมหน้าโลกไปตลอดกาล
ผู้เขียนรอฮีม ปรามาท
285.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747228960
9789747228960
เหมาะสำหรับนักศึกษา ปวส.ช่างอุตสาหกรรม และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160803316
9786160803316
มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
185.00