สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789749347461
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742122706
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749322130
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742121600
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749697849
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744431080
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749187128
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749535387
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742121662
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745490628
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745490642
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745347427
9789745347427
ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบธุรกิจ ตลอดจนทักษะในการบริหารธุรกิจ แก่นิสิตที่มีพื้นฐานการศึกษาด้านกฎหมาย
ผู้เขียนณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์,ผศ.ดร.
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส2040194513083
349.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745709652
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741330508
139.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745490604
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749222140
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745490598
235.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745347465
9789745347465
คู่มือสำหรับการพัฒนาผู้จัดการที่ต้องการความรู้ ทักษะและความเข้าใจพื้นฐานการบริหารงาน
ผู้เขียนฉัตยาพร เสมอใจ, ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
215.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745490536
190.00