สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789749468364
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124519
9789742124519
เสนอมุมมองและข้อคิดการตลาดยุคใหม่ ที่สนับสนุนกลยุทธ์มุ่งลูกค้าเป็นสำคัญ
ผู้เขียนสิทธิชัย ฝรั่งทอง
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749429969
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123666
9789742123666
บรรจุเคล็ดลับของยอดนักขายผู้ยิ่งใหญ่ไว้มากมาย เคล็ดลับที่ทำให้ยอดนักขายขายได้มากกว่าและทำรายได้มากกว่ามนุษย์เผ่าพันธุ์นักขาย
ผู้เขียนJEFFREY J. FOX
ผู้แปลวณิชเทพ เทวัญ
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749428900
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123451
9789742123451
หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนคัมภีร์การสร้างและเปลี่ยนแปลงการรับรู้ (Perception) ของผู้บริโภค และการวางตำแหน่งสินค้า (Positioning)
ผู้เขียนJACK TROUT, Al RIES
ผู้แปลวิษณุเทพ เทวัญ
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749417195
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749535509
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744431844
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123659
9789742123659
กระบวนการบริหารการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ โครงสร้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ กลยุทธ์การตั้งราคาและบริหารผลผลิตเพื่อกำไรสูงสุด การขยายศักยภาพในการส่
ผู้เขียนดร.ฉัตยาพร เสมอใจ
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749698310
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749361856
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742545901
188.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749697924
395.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742121860
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749317235
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749697856
385.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749697795
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749535325
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749659335
180.00