สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786163810748
9786163810748
จัดเต็มแนวข้อสอบและเทคนิคพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษใน 9 วิชาสามัญ เตรียมพร้อมสอบ กสพท และสอบตรงเข้าคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ผู้เขียนกฤษฎา สมุทรสาคร
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163810779
9786163810779
สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4, ม.5 และ ม.6 เพื่ออ่านก่อนสอบ เตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-NET, PAT, 9 วิชาสามัญ, โควตา, สอบตรง, เพิ่มเกรด, ชิงทุน, Admission และเตรียมความพร้อมสู่การสอบ Entrance 4.0
ผู้เขียนผ่องพรรณ กาญจนกฤต
129.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163810656
9786163810656
สรุปและรวบรวมเนื้อหา สูตร ทฤษฎี ตัวอย่าง และแผนภาพประกอบเนื้อหา พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ ครบถ้วนสมบูรณ์ในเล่มเดียว!!
ผู้เขียนเทพวี ชนะชาญมงคล
289.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163449405
9786163449405
อย่ารีรอที่จะ "ลงมือ" ทุกอย่างจะเสร็จและสำเร็จ มันเกิดจากการ "ลงมือ"
ผู้เขียนอนวัช กล้วยไม้ ณ อยุธยา (ครูพี่ตึก)
285.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160828678
9786160828678
พิชิตวิชาฟิสิกส์ในสนามสอบโควตา เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ผู้เขียนไพบูลย์ เลิศศรี
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163810724
9786163810724
เจาะลึกเนื้อหาและเทคนิค พิชิตข้อสอบ กสพท. อย่างมั่นใจ
ผู้เขียนฐานุวัชร์ รินนานนท์ (ครูพี่ทาม์ย), พี่หมออาร์ต
279.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858710307610
8858710307610
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ Admission ด้วยแนวข้อสอบที่หลากหลายสำหรับทดสอบตนเอง
ผู้เขียนทีมนิสิตสามย่าน
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165279833
9786165279833
ครอบคลุมเนื้อหา เข้มข้นทุกสาระสำคัญ เพิ่มความพร้อมเตรียมสอบ PAT 1
ผู้เขียนวชิรา โอภาสวัฒนา (พี่โต๋)
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163449269
9786163449269
หนังสือเล่มนี้ถูกสร้างมาเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการเขียนภาพฉายหรือ isometric โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นบทเรียนที่สำคัญมากทั้งในวิชา "ความถนัดทางสถาปัตยกรรม" และ "พื้นฐานทางวิศวกรรม"
ผู้เขียนอนวัช กล้วยไม้ ณ อยุธยา (ครูพี่ตึก)
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164239067
9786164239067
สรุปเนื้อหาสังคม มัธยมปลาย พิชิต 9 วิชาสามัญ พิชิต O-NET พิชิต โควตา (มข. มช. มอ.)
ผู้เขียนชัย ลาภเพิ่มทวี
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160828012
9786160828012
เจาะลึกแนวข้อสอบ Entrance ระบบใหม่เข้ามหาวิทยาลัย และการสอบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ตะลุยโจทย์ 10 ชุด กว่า 500 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด เพื่อเสริมความมั่นใจก่อนลุยสนามจริง
ผู้เขียนสุรชัย รอดงาม (อาจารย์ทีวี จูเนียร์)
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160828074
9786160828074
แนวข้อสอบ Vocab กว่า 500 ข้อ พร้อมเติมเต็มคลังคำศัพท์ระดับกลางและระดับสูงกว่า 20,000 คำ
ผู้เขียนสุทธิพล หึกขุนทด (ครูอ๊อดดี้)
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163810625
9786163810625
สรุปเนื้อหาอย่างครบถ้วน พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบพิชิต PAT, O-NET,ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรด, สอบตรง, 9 วิชาสามัญ, Admission และเตรียมความพร้อมสู่การสอบ Entrance 4.0
ผู้เขียนธนพงษ์ วัชรโรจน์
299.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165129961
9786165129961
วาดเส้นมัณฑนศิลป์เล่มนี้เป็นเสมือนคู่มือที่มุ่งเน้นพื้นฐานและขั้นตอนการปฏิบัติ อธิบายแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด เข้าใจง่าย
ผู้เขียนวัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160827763
9786160827763
สุดยอดคู่มือติวสอบ PAT 7.4 ภาษาจีน ที่มีเนื้อหาเข้มข้น ละเอียด และเจาะลึกที่สุด!!
ผู้เขียนบุรินทร์ ศรีสมถวิล, ผศ.ดร.
325.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163449023
9786163449023
รวมข้อสอบ PAT ภาษาฝรั่งเศสพาร์ทบทอ่าน พร้อมเฉลยโดยละเอียด
ผู้เขียนชลิดา เวชยาปกรณ์ (ครูแอม)
155.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164234475
9786164234475
ตรงตามข้อสอบฉบับจริงของ สทศ. มากที่สุด
ผู้เขียนณัฐ อุดมพาณิชย์
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167972183
9786167972183
กลยุทธ์พิชิตข้อสอบ Error Identification เคล็ดลับทำคะแนนเต็ม แม้ไม่แม่นไวยากรณ์!
ผู้เขียนทักษิณา ศรีประชา
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160827367
9786160827367
เจาะลึกแนวข้อสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TU STAR การสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ ตะลุยโจทย์ 10 ชุด จำนวน 400 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบาย แบบทดสอบเสริมกว่า 150 ข้อ เตรียมพร้อมระบบการสอบ Entrance 4.0
ผู้เขียนสุรชัย รอดงาม (อาจารย์ทีวี จูเนียร์)
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160827244
9786160827244
เจาะลึกทุกประเด็นอัดแน่นทุกเทคนิคพิชิตข้อสอบ Error Identification
ผู้เขียนสุทธิพล หึกขุนทด (ครูอ๊อดดี้)
199.00