สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส8858757408547
8858757408547
เสริมไอคิว ติวข้อสอบ ฝึกฝนพัฒนาทักษะ พร้อมแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อม
ผู้เขียนสุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ
75.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858757408561
8858757408561
เสริมไอคิว ติวข้อสอบ ฝึกฝนพัฒนาทักษะ พร้อมแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อม
ผู้เขียนสุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ
75.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163811219
9786163811219
รวมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบเชาวน์ปัญญา สำหรับสอบเข้า ร.ร.สาธิตและเครือคาทอลิก เน้นวิธีคิดวิเคราะห์โจทย์ สังเกต เปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ สนุกกับแบบฝึกทักษะ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ พร้อมเฉลยฯ
ผู้เขียนทีมวิชาการ Dream & Passion
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164300118
9786164300118
เจาะลึกทุกเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ก่อนติวลูกสอบเข้าสาธิต เรียนรู้สู่การปฏิบัติ้พื่อเตรียมทักษะชีวิตที่ดีที่สุดให้กับลูกรัก
ผู้เขียนอุไรวรรณ สุริยะจันทร์
169.00
รูปภาพสินค้า รหัส1294877739418
1294877739418
สนุกกับแบบทดสอบส่งเสริมประสบการณ์รอบด้าน ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน สอบเข้าสาธิตและคาทอลิก
ผู้เขียนนที หอมจันทร์ (ครูนที)
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส1294877738220
1294877738220
แบบทดสอบเข้า ป.1 สาธิตและคาทอลิก นวัตกรรมแบบทดสอบครอบคลุมเนื้อหา ส่งเสริมประสบการณ์รอบด้าน พัฒนาสมองซีกขวาและซ้าย แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ผู้เขียนนที หอมจันทร์
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858902400754
8858902400754
เตรียมตัวลูกน้อยให้พร้อมเพื่อสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย โรงเรียนในเครือคาทอลิก และโรงเรียนชั้นนำต่างๆ ใน 3 วิชา พร้อมแนวข้อสอบ และเฉลยท้ายเล่ม
ผู้เขียนสมพร มีสมบัติ, สุภาพร สว่างอารมณ์
130.00
รูปภาพสินค้า รหัส8859165000286
8859165000286
รวมวิชาหลักทั้ง 5 กลุ่มสาระ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบทั้งเทอม 1 และเทอม 2 สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย เน้นความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดที่ครอบคลุม ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ผู้เขียนนวรัตน์ สุขเอม
129.00
รูปภาพสินค้า รหัส1294877736448
1294877736448
เตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามสอบจริงของนักเรียนระดับอนุบาลที่ต้องการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ป.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนในเครือคาทอลิก
ผู้เขียนมิ่งขวัญ สิรุจประภากร
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส1294877736431
1294877736431
เตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามสอบจริงของนักเรียนระดับอนุบาล ที่ต้องการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ป.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนในเครือคาทอลิก
ผู้เขียนมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858757404921
8858757404921
มาฝึกคิด เขียน คำนวณ ครบทุกทักษะ กับแบบฝึกหัด 5 วิชาหลักพร้อมเฉลยครบถ้วน เพื่อเพิ่มคะแนนในชั้นเรียนกันเถอะ
ผู้เขียนกานธนิกา ชุณหะวัต, มนตรี กาญจนมนตรี
165.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858757405577
8858757405577
ชุดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์ เน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง
ผู้เขียนมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส1294877736424
1294877736424
เตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามสอบจริงของนักเรียนระดับอนุบาล ที่ต้องการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ป.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนในเครือคาทอลิก
ผู้เขียนมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858757404860
8858757404860
ฝึกฝนทักษะทางด้านเชาวน์ปัญญาให้ครอบคลุมทุกด้าน เสริมสร้างทักษะด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีในระดับสูงต่อไป
ผู้เขียนมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858757405584
8858757405584
แบบฝึกเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต มุ่งพัฒนาทักษะและประสบการณ์ โดยเรียนรู้เกี่ยวกับวิ่งต่างๆ รอบตัว
ผู้เขียนมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858757404846
8858757404846
ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
ผู้เขียนมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
109.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858757404853
8858757404853
ฝึกฝนทักษะภาษาไทยให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
ผู้เขียนมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
119.00
รูปภาพสินค้า รหัส8859165000071
8859165000071
เตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้า ป.1 พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านภาษาไทย เน้นทักษะด้านการฟัง แบบฝึกทักษะสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ความสัมพันธ์ สิ่งต่างๆรอบตัวเรา
ผู้เขียนนวรัตน์ สุขเอม
90.00
12