สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789741378753
145.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749742006
9789749742006
เนื้อหาครบถ้วน ใช้ได้กับทุกเวอร์ชั่น
ผู้เขียนสมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล
299.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742125981
9789742125981
เจะลึก Object Oriented Programming สร้างเว็บ ASP.NET ด้วยภาษา C# ครอบคลุม .NET Framework 2.0, 3.0 โปรแกรมฐานข้อมูล Access ฉละ MS-SQL อ่านได้ทั้งผู
ผู้เขียนลาภลอย วานิชอังกูร
349.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747348996
9789747348996
หนังสือคู่มือเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน รวมทั้งหมด 456 หน้า ตอนที่ 1 แสดงวิธีการใช้คำสั่งต่าง ๆ ใน 2 มิติที่มีอยู่ในฟีเจอร์ใหม่ทั้งหมดของ AutoCad 20
ผู้เขียนภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
550.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749741900
9789749741900
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมทางฝั่ง Server เพื่อสร้าง Dynamic Web Page และ Web Application ด้วยภาษา PHP อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น
ผู้เขียนพร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
239.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123581
9789742123581
ถ่ายทอดความรู้จาก โปรแกรมเมอร์สู่โปรแกรมเมอร์ คู่มืออ้างอิงสำหรับโปรแกรมเมอร์
ผู้เขียนRod Stephens
ผู้แปลชัชวาล ศุภเกษม
495.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749898161
279.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744432650
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742125714
9789742125714
-ครอบคลุม .NET Framework 1-2 -พื่นฐาน VB.NET, C# แท็กของ ASP.NET -การส่งข้อมูลผ่านฟอร์มโดยใช้ Web Form และ Server Controls -การใช้ Server Controls
ผู้เขียนบัญชา ปะสีละเตสัง
299.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749560075
179.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124977
245.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749741658
239.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124878
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744432278
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124106
395.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749741467
329.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749741450
109.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749394625
695.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123499
110.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749398456
499.00