สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786162040269
9786162040269
คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic.NET เวอร์ชั่นล่าสุด สำหรับผู้เริ่มต้น
ผู้เขียนพร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
349.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162040658
9786162040658
อธิบายการสร้าง Macro และเขียนโปรแกรม VBA ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงสร้างระบบงานอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน...
ผู้เขียนดุสิต กอปรรักชาติ
229.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167233086
9786167233086
ง่าย... ละเอียด... ใช้งานได้จริง ทำตามได้ทุกขั้นตอนแบบ Step by Step
ผู้เขียนจีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์
219.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160803743
9786160803743
เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย Visual C# 2010 Express และ Microsoft.NET Framework 4.0
ผู้เขียนธีระพล ลิ้มศรัทธา
229.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162050541
9786162050541
คู่มือสอนการใช้งานโปรแกรม พร้อม DVD ภาพจริง เสียงจริง เหมือนได้นั่งเรียนในศูนย์อบรม
ผู้เขียนดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ, บก.
259.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162040566
9786162040566
ตอบทุกประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการเขียน PHP จัดหัวข้อเป็นหมวดหมู่ ค้นหาง่าย
ผู้เขียนจีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์
229.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802746
9786160802746
จากเทคโนโลยีสู่โซลูชั่น... เรียนรู้ jQuery เพื่อการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของคุณ ให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ดียิ่งกว่าเดิม ด้วยเทคนิคการเขียน JavaScri
ผู้เขียนโกศล โสฬสรุ่งเรือง
ผู้แปลJonathan Chaffer, Karl Swedberg
299.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802265
9786160802265
ครบถ้วนสมบูรณ์แบบสำหรับการนำไปสร้างเว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อใช้งานได้จริง
ผู้เขียนบัญชา ปะสีละเตสัง
329.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802227
9786160802227
เรียนรู้การใช้งาน Hibernate เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล, การใช้ Annotation กับ Hibernate, รู้จักการทำ Mapping ด้วย XML...
ผู้เขียนรุ่งทิพย์ นันทวัฒนาศิริชัย
219.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162040283
9786162040283
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้เตรียมสอบ Java Certification และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนอรพิน ประวัติบริสุทธิ์
299.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162040276
9786162040276
สอนวิธีเขียนโปรแกรมที่ทำงานบนเว็บ (Web Application) สำหรับนักศึกษาและผู้เริ่มต้น...
ผู้เขียนคะชา ชาญศิลป์, ผศ.ดร.
239.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801602
9786160801602
เริ่มต้นเรียนรู้ภาษา Visual Basic ตระกูล .NET ที่มีความสมบูรณ์ในเชิงวัตถุ และยังสามารถนำไปประยุกต์เขียนได้อีกหลายภาษา
ผู้เขียนธีระพล ลิ้มศรัทธา
149.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801398
9786160801398
หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้จัก Java การประกาศตัวแปรชนิดของข้อมูลและการประมวลผลแบบเรียงลำดับมากกว่าที่คุณรู้
ผู้เขียนพิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล, ผศ.
109.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434142
9789744434142
สื่อประกอบการสอนพร้อมโปรแกรมตัวอย่างให้ทดลองปฏิบัติ เรียนรู้ง่าย เข้าใจเร็ว และประยุกต์ใช้งานได้จริง
ผู้เขียนดอนสัน ปงผาบ
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160800209
9786160800209
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ภาษาซี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้เขียนฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744899880
9789744899880
สอนด้วยตัวอย่างจริง พร้อมซีดีสอนการใช้งานและแนะนำโปรแกรมเสริมที่พลาดไม่ได้ ครอบคลุมทั้ง Google SketchUp Pro และ Google SketchUp
ผู้เขียนจุฑามาศ จิวะสังข์, นลิน จันทร
249.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169001874
9786169001874
เรียนรู้การใช้ภาษา Visual Basic 2008 ในการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างละเอียด
ผู้เขียนธนพล ฉันจรัสวิชัย
329.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160800674
9786160800674
เครื่องมือทางความคิด เพื่อพิชิตการเขียนโปรแกรมทุกรูปแบบและเทคนิคการคิดเพื่อการเขียนโปรแกรมให้ได้ดังใจ อย่างเป็นระบบ
ผู้เขียนธนัญชัย ตรีภาค
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744899736
9789744899736
อธิบายจากพื้นฐานที่มาของมุมมองเชิงวัตถุ ตั้งแต่หลักพื้นฐานจนถึงการเขียนสร้างโมเดล
ผู้เขียนธีรวัฒน์ ประกอบผล, รศ. , สุนทริน วงศ์ศิริกุล
219.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169010036
9786169010036
หนังสือที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณก่อนเข้าสู่อาชีพโปรแกรมเมอร์ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผู้เขียนกรีวุธ อัศวคุปตานนท์
99.00